O ASSMOŠ

24. 4. 2008 smo predstavniki Svetov staršev 17-ih mariborskih osnovnih šol ustanovili Aktiv svetov staršev mariborskih osnovnih šol (ASSMOŠ). Aktiv je prostovoljna, neformalna oblika sodelovanja predstavnikov Svetov staršev mariborskih osnovnih šol.

Namen ustanovitev Aktiva je, da opozorimo in pospešimo reševanje problemov, ki se nanašajo na osnovnošolsko izobraževanje in vzgojo naših otrok. Povezati želimo institucije, ki delujejo na tem področju, ter spodbuditi njihovo sodelovanje. Želimo, da se naše mnenje upošteva pri spremembah zakonodaje in drugih dogodkov, ki vplivajo na delovanje osnovnih šol.

Naše poslanstvo je aktivno medsebojno povezovanje, organiziranje in informiranja udeležencev mariborskih osnovnih šol (otrok, učiteljev in staršev). Opozoriti in predlagati želimo spremembe za dvig kvalitete izvedbe vzgoje in izobraževanja v mariborskih osnovnih šolah. Aktiv je ustanovni član Zveze aktivov svetov staršev Slovenije (ZASSS).

Trenutno je v Aktiv vključenih 28 osnovnih šol iz Maribora in širše okolice. Predsednik Aktiva je Alen Bastič iz OŠ Bojan Ilich, Mladinska ulica 13, Maribor (alen.bastic(at)gmail.com), podpredsednika Petra Lah iz OŠ Leona Štuklja (petra.lah(at)gmail.com) in Tomaž Zorko iz OŠ Hoče.

Kontakt

e-naslov: info.assmos@gmail.com

ASSMOŠ

Naše poslanstvo je aktivno medsebojno povezovanje, organiziranje in informiranja udeležencev mariborskih osnovnih šol (otrok, učiteljev in staršev). Opozoriti in predlagati želimo spremembe za dvig kvalitete izvedbe vzgoje in izobraževanja v mariborskih osnovnih šolah.

Zadnji komentarji