Domov » Vabila na sestanke » 2014/15 » Vabilo na 38. sejo (16.6.2015)

Vabilo na 38. sejo (16.6.2015)

Maribor, 8.6.2015
Vabim vas na 38. sejo ASSMOŠ – 3. sejo v šol. letu 2014/2015, ki bo v torek, 16.6.2015, ob 18. uri na Osnovni šoli Rače, Grajski trg 1, Rače
Predviden dnevni red:
1. Pozdrav ravnateljice in kratka predstavitev OŠ RAČE;
2. Pregled zapisnika 37. (2). seje ASSMOŠ;
3. Kratko poročilo o letni skupščini ZASSS-a v Radovljici (Tomaž Seliškar);
4. Kratko poročilo o Seminarju o šolskih skladih;
5. Poročilo s sestanku koordinacije predsednikov ZASSS ob obletnici ustanovitve (Petra Lah);
6. Spremembe zakonodaje na področju osnovnega šolstva (Tomaž Seliškar);
7. Razno in načrti za naslednje šolsko leto

Predsednica Aktiva svetov staršev mariborskih osnovnih šol:
dr. Tonica Bončina

ASSMOŠ

Naše poslanstvo je aktivno medsebojno povezovanje, organiziranje in informiranja udeležencev mariborskih osnovnih šol (otrok, učiteljev in staršev). Opozoriti in predlagati želimo spremembe za dvig kvalitete izvedbe vzgoje in izobraževanja v mariborskih osnovnih šolah.

Kontakt

e-naslov: info.assmos@gmail.com
%d bloggers like this: