Domov » Vabila na sestanke » 2015/16 » Vabilo na 39. sejo (15.10.2015)

Vabilo na 39. sejo (15.10.2015)

Maribor, 23.9.2015
Vabim vas na 39. sejo ASSMOŠ – 1. sejo v šol. letu 2015/2016, ki bo v četrtek 15. 10. 2015, ob 18. uri, na Osnovni šoli Rada Robiča Limbuš, Limbuška cesta 62, Maribor.

Predviden dnevni red:
1. Pozdrav ravnatelja in kratka predstavitev OŠ RADA ROBIČA LIMBUŠ;
2. Konstituiranje ASSMOŠ za šolsko leto 2015/2016;
3. Pregled zapisnika 38. (4). seje ASSMOŠ;
4. Poročilo o aktivnostih ZASSS-a;
– Poročilo s sestanka na MIZŠ (Tomaž Seliškar);
– Zbiranje cen delovnih zvezkov ( Petra Lah);
– Poročilo s sestanka koordinacije predsednikov aktivov in sestanka Koordinacije mariborskih ravnateljev (Tonica Bončina);
5. Novosti v šolskem letu 2015/2016 (Tomaž Seliškar);
6. Organizacija seminarja;
7. Razno.

Predsednica Aktiva svetov staršev mariborskih osnovnih šol:
dr. Tonica Bončina

ASSMOŠ

Naše poslanstvo je aktivno medsebojno povezovanje, organiziranje in informiranja udeležencev mariborskih osnovnih šol (otrok, učiteljev in staršev). Opozoriti in predlagati želimo spremembe za dvig kvalitete izvedbe vzgoje in izobraževanja v mariborskih osnovnih šolah.

Kontakt

e-naslov: info.assmos@gmail.com
%d bloggers like this: