Domov » Vabila na sestanke » 2015/16 » Vabilo na 40. sejo (16.3.2016)

Vabilo na 40. sejo (16.3.2016)

Maribor, 16.3.2016

Vabim vas na 40. sejo ASSMOŠ – 2. sejo v šol. letu 2015/2016, ki bo v četrtek 17. 3. 2016 ob 17.30 na OŠ BOJANA ILICHA, MLADINSKA ULICA 13, Maribor.

Predviden dnevni red:

  1. Pozdrav predstavnika šole in kratka predstavitev OŠ Bojana Ilicha;
  2. Pregled zapisnika 39. (1.) seje ASSMOŠ;
  3. Priprava na skupščino ZASSS – 2. 4. 2016 na OŠ SEČOVLJE, Sečovlje 78, 6333 Sečovlje;
  4. Predstavitev predlogov sprememb NPZ-jev;
  5. Poročanje o predstavitvi študije o dodatni strokovni pomoči (Tomaž Seliškar):
  6. Poročanje o obisku pri ministrici 17.12. 2015;
  7. Aktualne teme: financiranje in organizacija šol v naravi, nasilje v šoli, tuji jeziki v OŠ in  komercializacija OŠ v okviru e-Asistenta.
  8. Razno.

 

Predsednica Aktiva svetov staršev mariborskih osnovnih šol:

dr. Tonica Bončina

ASSMOŠ

Naše poslanstvo je aktivno medsebojno povezovanje, organiziranje in informiranja udeležencev mariborskih osnovnih šol (otrok, učiteljev in staršev). Opozoriti in predlagati želimo spremembe za dvig kvalitete izvedbe vzgoje in izobraževanja v mariborskih osnovnih šolah.

Kontakt

e-naslov: info.assmos@gmail.com
%d bloggers like this: