Domov » Vabila na sestanke » 2015/16 » Vabilo na 41. sejo (9.6.2016)

Vabilo na 41. sejo (9.6.2016)

Maribor, 6. 6. 2016

Vabim vas na 41. sejo ASSMOŠ – 3. sejo v šol. letu 2015/2016, ki bo v četrtek, 9. 6. 2016, ob 17.30 na Osnovni šoli Gustava Šiliha Maribor, Majcigerjeva ulica 31, Maribor.

Predviden dnevni red:
1. Pozdrav predstavnika šole in kratka predstavitev OŠ Gustava Šiliha Maribor;
2. Poročanje o aktivnostih in aktualnih temah:
– Obdavčitev šolskih skladov;
– Poročilo s sestanka koordinacije ZASSS ob obletnici zveze aktivov;
– Načrtovani pravilnik o učbeniških skladih, obletnica ZASSS;
– poročilo s skupščine ZASSS – 2. 4. 2016 Sečovlje;
– obvezna šola v naravi,
3. Razprava o podpori otrokom s posebnimi potrebami, izdajanju odločb, sodelovanju šole s starši otrok, sistemski podpori šolam in staršem.
4. Razno.

Predsednica Aktiva svetov staršev mariborskih osnovnih šol:

dr. Tonica Bončina

ASSMOŠ

Naše poslanstvo je aktivno medsebojno povezovanje, organiziranje in informiranja udeležencev mariborskih osnovnih šol (otrok, učiteljev in staršev). Opozoriti in predlagati želimo spremembe za dvig kvalitete izvedbe vzgoje in izobraževanja v mariborskih osnovnih šolah.

Kontakt

e-naslov: info.assmos@gmail.com
%d bloggers like this: