Domov » Vabila na sestanke » 2015/16 » Vabilo na Seminar o pridobivanju soglasja za skupno nabavno ceno delovnih zvezkov (17.11.2015)

Vabilo na Seminar o pridobivanju soglasja za skupno nabavno ceno delovnih zvezkov (17.11.2015)

Maribor, 9.11.2015

Vabim vas na SEMINAR O PRIDOBIVANJU SOGLASJA ZA SKUPNO NABAVNO CENO DELOVNIH ZVEZKOV. Seminar bosta vodila dr. Tone Meden, predsednik Zveze aktivov svetov staršev Slovenije, in Janko Korošec, tajnik ZASSS.

Seminar bo v torek, 17. novembra 2015, ob 17.15. uri, na Osnovni šoli Draga Kobala Maribor, Tolstojeva ulica 3, Maribor.

Predviden dnevni red:
1. Pozdrav ravnatelja OŠ Draga Kobala, g. Aleksandra Jeršiča;
2. Seminar o pridobivanju soglasja sveta staršev za skupno nabavno ceno delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv (dr. Tone Meden, Janko Korošec):
– pravilnik o upravljanju učbeniških skladov,
– pogled v preteklost,
– izmenjava praks,
– rezultati spremljanja skupnih nabavnih cen,
– oblikovanje izhodišč za v prihodnje;
3. Pregled skupnih nabavnih cen delovnih zvezkov v šolskem letu 2015/16 v osnovnih šolah, članicah ASSMOŠ in pregled Skupne nabavne cene delovnih zvezkov iz podatkov v aplikaciji Trubar za ASSMOŠ (Petra Lah, Tomaž Seliškar);
4. Razno.

Za boljšo organizacijo seminarja, so na šoli prosili, da jim sporočimo število udeležencev. Zato prosim, da se na seminar prijavite na elektronski naslov tonica.boncina(at)um.si do 16. 11. 2015 do 10. ure. Z vsake članice pričakujemo vsaj enega udeleženca. Pri prijavi navedite priimek in ime ter šolo, s katere prihajate.

Predsednica Aktiva svetov staršev mariborskih osnovnih šol:
dr. Tonica Bončina

ASSMOŠ

Naše poslanstvo je aktivno medsebojno povezovanje, organiziranje in informiranja udeležencev mariborskih osnovnih šol (otrok, učiteljev in staršev). Opozoriti in predlagati želimo spremembe za dvig kvalitete izvedbe vzgoje in izobraževanja v mariborskih osnovnih šolah.

Kontakt

e-naslov: info.assmos@gmail.com
%d bloggers like this: