Domov » Vabila na sestanke » Vabilo na 44. sejo (16.3.2017)

Vabilo na 44. sejo (16.3.2017)

Maribor, 14. 3. 2017

Vabim vas na 44. sejo ASSMOŠ – 3. sejo v šol. letu 2016/2017, ki bo v četrtek, 16. 3. 2017, ob 18.00 uri na OŠ Bojana Ilicha, Maribor, Mladinska ulica 13, 2000 Maribor.

Predviden dnevni red:
1. Pozdrav predstavnika (predstavnice) šole OŠ Bojana Ilicha, MARIBOR;
2. Pregled in potrditev zapisnika zadnje seje;
3. Poročilo o načrtovanih aktivnostih ASSMOŠ do konca šolskega leta, načrt organizacije skupščine ZASSS-a v Mariboru:
4. Poročilo s sestanka Koordinacije predsednikov ZASSS-a z dne 15.3.2017;
5. Refleksija;
a) Pojasnila o delovanju aktiva v preteklosti (T. Bončina);
b) Poročilo o zbranih odgovorih članov o refleksiji (Alen Bastič);
6. Razno.

Predsednica Aktiva svetov staršev mariborskih osnovnih šol:
dr. Tonica Bončina

ASSMOŠ

Naše poslanstvo je aktivno medsebojno povezovanje, organiziranje in informiranja udeležencev mariborskih osnovnih šol (otrok, učiteljev in staršev). Opozoriti in predlagati želimo spremembe za dvig kvalitete izvedbe vzgoje in izobraževanja v mariborskih osnovnih šolah.

Kontakt

e-naslov: info.assmos@gmail.com
%d bloggers like this: