Domov » Vabila na sestanke » Vabilo na 45. sejo (17.5.2017)

Vabilo na 45. sejo (17.5.2017)

Maribor, 15.5.2017
Vabim vas na 45. sejo ASSMOŠ – 4. sejo v šol. letu 2016/2017, ki bo v sredo 17.5.2017 ob 18. uri na OSNOVNI ŠOLI PREŽIHOVEGA VORANCA, GOSPOSVETSKA CESTA 10, MARIBOR.

Predviden dnevni red:

  1. Pozdrav predstavnika (predstavnice) šole OŠ Prežihovega Voranca;
  2. Predstavitev delovanja in nalog Zavoda za šolstvo (mag. Vera Bevc);
  3. Pregled in potrditev zapisnika zadnje seje;
  4. Kandidiranje in volitve novega vodstva ASSMOŠ;
  5. Poročilo o aktivnostih ASSMOŠ in ZASSS-a (predvidene novosti v zakonodaji, poročilo s konference EPA Paphos, Ciper in ostalo)
  6. Razno.

Predsednica Aktiva svetov staršev mariborskih osnovnih šol:
dr. Tonica Bončina

ASSMOŠ

Naše poslanstvo je aktivno medsebojno povezovanje, organiziranje in informiranja udeležencev mariborskih osnovnih šol (otrok, učiteljev in staršev). Opozoriti in predlagati želimo spremembe za dvig kvalitete izvedbe vzgoje in izobraževanja v mariborskih osnovnih šolah.

Kontakt

e-naslov: info.assmos@gmail.com
%d bloggers like this: