Domov » Zapisniki » 2012/13 » Zapisnik 24. seje

Zapisnik 24. seje

ZAPISNIK 6. (24.) seje ASSMOŠ

dne 12.06. 2012 ob 18. uri na OŠ Kamnica

Dnevni red:

  1. Predstavitev OŠ Kamnica;
  2. Pregled zapisnika zadnje seje in poročilo o izvedenih aktivnostih;
  3. Poročilo o sestanku na MIKZŠ (Bončina);
  4. Obravnava aktualnih tem povezanih z ZASSS in ASSMOŠ;
  5. Razno.

Ad 1.  Predstavitev OŠ Kamnica

Ravnatelj OŠ Kamnica g. Tomaž Čeplak je na kratko predstavil 37 let staro šolo. ASSMOŠ je pred dvema letoma že gostoval na šoli.

G. ravnatelj je izrazil zaskrbljenost nad negotovostjo pri organizaciji dela na šoli zaradi hitrega spreminjanja zakonov in pravilnikov.

Ad 2. Pregled zapisnika zadnje seje in poročilo o izvedenih aktivnostih

Predsednica Aktiva svetov staršev mariborskih osnovnih šol, dr. Tonica Bončina je pozdravila prisotne in se zahvalila g. ravnatelju za gostoljubnost in za predstavitev razmer na šoli. V nadaljevanju je predstavila vsebino zapisnika in sklepe zadnjega – 5. sestanka, z dne 23. maj 2012.

Na zapisnik ni bilo pripomb.

SKLEP št. 1:

Zapisnik zadnje – 5. seje Aktiva svetov staršev mariborskih osnovnih šol z dne 23. maja 2012 je soglasno potrjen.

SKLEP št. 2:

Predstavniki posameznih šol, naj čim prej pošljejo podatke o potrjenem izboru stroškov za delovne zvezke. Podatke bo ga.  Bončina uredila po sprejeti metodologiji in posredovala na ZASSS.

Poročilo o aktualnih temah:

G. Rajtmajer: Logotip: se pripravlja.

1. obletnice ustanovitve ZASSS, ki bo 13.6.2012, se bo udeležil Matjaž Rajtmajer. Povabljeni so tudi ostali člani aktiva.

Razvila se je obsežna razprava o smiselnosti, potrebnosti, kvaliteti in ceni delovnih zvezkov.

Glavni predlogi glede delovnih zvezkov:

  • Izbor delovnih zvezkov mora šola predstaviti staršem – čim prej npr. že aprila. Seznam izbranih in potrjenih delovnih zvezkov in šolskih potrebščin mora biti priloga zapisnika sveta staršev.
  • Strokovni delavci in vodstvo šole naj pojasni zakaj je kateri delovni zvezek potreben ali ne ter če je potreben katerem je najboljše razmerje med ceno, obsegom in kvaliteto.
  • Šola naj zbira podatke o neustreznosti posameznih delovnih zvezkov in pripombe posreduje ali založnikom ali MZKŠ. Predlagamo, da podatke posreduje tudi Delovni skupini za delovne zvezke na ZASSS:

SKLEP št. 3:

Jeseni bomo na prvem sestanku oblikovali stališče glede delovnih zvezkov ASSMOS.

Ad 3. Poročilo o sestanku na MIKZŠ (Bončina)

Predsednica Aktiva svetov staršev mariborskih osnovnih šol, dr. Tonica Bončina je povzela dogajanj delovnega sestanka predsednikov regionalnih aktivov na MIKZŠ.

Ena od tem je bila tudi tema o e-gradivih.

SKLEP št. 4: V šolah povprašamo starše kakšnega so mnenja glede e-gradiv.

Ad 4. Obravnava aktualnih tem povezanih z ZASSS in ASSMOŠ

Aktivi in ZASSS nimamo urejenega financiranja. Na MIZKŠ se strinjajo z ureditvijo financiranja ZASSS v obliki društva, medtem ko financiranje aktivov ni predvideno. V ASSMOŠ trenutno ni soglasja za preoblikovanje v društvo.

Na ZASSS vztrajajo, da je nujno da se ustanovi Delovna skupina za kakovost.

SKLEP št. 5: V Delovno skupino za kakovost predlagamo Karla Petelinška.

Varčevalni ukrepi v šolstvu:

Strinjamo se z varčevalnimi ukrepi v šolstvu, ki pa morajo biti usklajeni z vsemi deležniki, tudi s starši.

Sprememba pravil za vpis v srednje šole:

Nekateri regionalni aktivi opozarjajo na neustrezna merila za vpis v srednje šole. V našem aktivu do sedaj nismo prejeli in obravnavali pripomb na merila. Nekateri predstavniki pa so mnenja, da v merilih za vpis v srednje šole ne bi smeli upoštevati ocene likovne, glasbene in športne vzgoje, razen za vpis na specifične šole.

SKLEP št. 6: Predlagamo, da se v Merilih za vpis v srednjo šolo ne upošteva ocen  likovne, glasbene in športne vzgoje. Ne strinjamo pa se z drugimi sistemskimi spremembami meril za vpis v srednje šole.

 Ad 5. Razno

Na področju celotne Slovenije je zaznati povečano krajo koles.

Valeta: uradne dele- podelitev se v nekaterih OŠ izvaja v šoli, zabava pa ne, saj šola ne želi sprejeti tveganja, ki je povezano z zagotavljanjem varnosti, organizacijo priprave in postrežbe hrane, idr.

Imenovanje članov iz vrst staršev v Svet šole večina OŠ izvede septembra, le manjšina še pred zaključkom šolskega leta.

Seja je bila končana ob 21:25 uri.

Zapisal:

Igor Karnet

Predsednica ASSMOŠ:

dr. Tonica Bončina

Prisotni:
ga. Tonica Bončina – OŠ Draga Kobala,
ga. Lidija Haložan Zagernik – OŠ Toneta Čufarja,
ga. Barbara Kolar Berglez – OŠ Fram,
ga. Karmen Kolmanič – OŠ Slave Klavora,
g. Borut Gostenčnik – OŠ Kamnica,
g. Igor Karnet – OŠ Rada Robiča Limbuš,
g. Karl Petelinšek – OŠ Poljčane,
g. Matjaž Rajtmajer – OŠ Franca Lešnika-Vuka, Slivnica,
g. Bojan Fermišek – OŠ Angela Besednjaka

ravnatelj – g. Tomaž Čeplak


Oddajte komentar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Komentirate prijavljeni s svojim WordPress.com računom. Odjava /  Spremeni )

Google photo

Komentirate prijavljeni s svojim Google računom. Odjava /  Spremeni )

Twitter picture

Komentirate prijavljeni s svojim Twitter računom. Odjava /  Spremeni )

Facebook photo

Komentirate prijavljeni s svojim Facebook računom. Odjava /  Spremeni )

Connecting to %s

ASSMOŠ

Naše poslanstvo je aktivno medsebojno povezovanje, organiziranje in informiranja udeležencev mariborskih osnovnih šol (otrok, učiteljev in staršev). Opozoriti in predlagati želimo spremembe za dvig kvalitete izvedbe vzgoje in izobraževanja v mariborskih osnovnih šolah.

Kontakt

e-naslov: info.assmos@gmail.com
%d bloggers like this: