Domov » Zapisniki » 2012/13 » Zapisnik 26. seje

Zapisnik 26. seje

ZAPISNIK

26. seje ASSMOŠ oz. 2. seje v šolskem letu 2012/13

Datum: 28.11.2012 ob 17:30. uri na OŠ Bojana Ilicha, Mladinska 13, 2000 Maribor

Prisotni:

 1. ga. Tonica Bončina – OŠ Draga Kobala, Maribor,
 2. g.   Toni Lah – OŠ Fram,
 3. g.   Igor Karnet – OŠ Rada Robiča, Limbuš,
 4. ga. Ribanna Skerbiš – OŠ Dušana Flisa Hoče,
 5. g.  Matjaž Rajtmajer (prisoten je bil namestnik Miran Lipnik) – OŠ Franca Lešnika-Vuka, Slivnica,
 6. g.   Matevž Ulrih – OŠ Bojana Ilicha,
 7. g.   Borut Gostenčnik – OŠ Kamnica,
 8. g.   Karl Petelinšek – OŠ Poljčane,
 9. g.   Tomaž Seliškar – OŠ Rače,
 10.  g.   Borut Bagatelj – OŠ Rače,
 11. Ravnatelj OŠ Bojana Ilicha Štefan Muraus

Ob 17.30 sklepčnost ni bila zagotovljena. Po 15 minutah se je seji pridružil Karel Petelinšek. Prisotni so bili predstavniki 8 osnovnih šol, kar zadostuje za sklepčnost. Sprejeli smo naslednji dnevni red sestanka.

 1. Pozdrav predstavnika OŠ Bojana Ilicha;
 2. Pregled zapisnika zadnje seje in kratek povzetek o zgodovini aktiva in drugih aktivov v Sloveniji;
 3. Poročilo s sestanka z ministrom Žiga Turkom;
 4. Obravnava drugih aktualnih tem povezanih z ZASSS in ASSMOŠ (organizacija aktiva, nove pobude);
 5. Razno.

V uvodu so se prisotni člani predstavili. Predsednica Aktiva svetov staršev mariborskih osnovnih šol, dr. Tonica Bončina je predstavila zgodovino in delovanje ASSMOŠ.

Ad 1.  Pozdrav predstavnika OŠ Bojana Ilicha

Ravnatelj OŠ Bojana Ilicha je prisotne pozdravil in predstavil šolo, njeno zgodovino ter številne aktivnosti, ki jih šola organizira. Ker je šola lokacijsko v centru mesta, so prostorsko omejeni. Izolacijo bodo lahko naredili od znotraj. V šoli je 509 učencev v 23 razredih. Preko 440 otrok ima kosilo. Imajo svojo kuhinjo. 40 otrok se uči kitajski jezik. Udeležujejo se vseh tekmovanj. Organizirajo šole v naravi. Eno izmed njih je smučanje  v Ribnici na Pohorju, kamor gredo za 5 polnih penzionov za zel ugodno ceno 166 € kar vključuje smučarske karte in polni penzion.

Ni se še zgodilo in po zagotovilih ravnatelja se tudi ne bo zgodilo, da otrok ne bo dobil hrane, če starši ne morejo plačevati položnic. Tudi v šolo v naravi so še vedno vsi šli. Letos so starši dali pobudo za ustanovitev šolskega sklada. Prej ga niso imeli. Telovadnico dajejo v čim večji meri na razpolago klubom, kar jim prinese pomemben vir prihodka.

Ad 2. Pregled zapisnika zadnje seje in kratek povzetek o zgodovini aktiva in drugih aktivov v Sloveniji

Na zapisnik je bilo podanih nekaj manjših popravkov, ki so bili upoštevani.

Razvila se je razprava glede NPZ-jev, njegove reprezentativnosti, uspehov otrok, posvečanja pozornosti posamezne šolo, pripravljanju otrok na NPZ. Starši vidijo pomen NPZ-jev v tem, da dobijo občutek kako dobro se na šoli dela. Dobro bi bilo, da bi Svet staršev na začetku šolskega leta od šole oz. ravnatelja zahteval, da jim da na vpogled večletne rezultate NPZ-jev za posamezen predmet.

Aktivu se je pridružila nova članica OŠ Rače.

SKLEP št. 1:

Zapisnik zadnje – 25 (1) Seje Aktiva svetov staršev mariborskih osnovnih šol z dne 16. oktober 2012 je soglasno potrjen.

Ad 3. Poročilo s sestanka z ministrom Žiga Turkom

Tonica Bončina, predsednica Aktiva svetov staršev mariborskih osnovnih šol se je 22.11.2012 udeležila sestanka na MIZKŠ z ministrom Žiga Turkom, generalno sekretarko Mojco Škrinjar, direktorjem direktorata Alenom Kofolom in g. Šinkom ter Borisom Zupančičem. Prisotni so bili predstavniki sedmih aktivov svetov staršev. predstavila dogajanje na sestanku z ministrom Žiga Turkom, ki je bil 22. novembra 2012.

Starši smo predstavili temo, ki je bila obravnavana na skupščini ZASSS v Škofji Loki – Sodelovanje staršev in učiteljev. Ugotovili smo, da je tega sodelovanja premalo in, da se premalo pogovarjamo. Strinjali smo se, da na naših OŠ poskušamo uveljaviti tudi druge oblike sodelovanja.

Predstavili smo rezultate ankete o Pravilniku o šolskem koledarju, ki prepoveduje začetek pouka pred 7.30.

Sodelavci ministra so nam predstavili nekatere že sprejete novosti za drugo šolsko leto.

Zapisnik sestanka bomo posredovali članom aktiva.

Ad 4. Obravnava drugih aktualnih tem povezanih z ZASSS in ASSMOŠ (organizacija aktiva, nove pobude)

Na ZASSS smo posredovali našo pobudo, da je skupščina enkrat letno in sicer v spomladanskem času.

Prisotni smo bili pozvani, da se spomladanske skupščine udeležimo v večjem številu.

Na naslednji skupščini bodo volitve predsednika in podpredsednika ZASSS.

Glede na to, da se je aktivu v zadnjem času pridružilo kar nekaj šol izven MOM, smo se začeli pogovarjati o spremembi imena aktiva.

Nekaj predlogov:

 • Aktiv svetov staršev mariborske regije – ASSMR
 • Aktiv svetov staršev podravske regije – ASSPR
 • Aktiv sveta staršev mariborskega okoliša (Maribora z okolico) – ASSMO
 • Aktiv svetov staršev mariborskih in ostalih šol – ASSMO

SKLEP št. 2:

V novem nazivu bomo izpustili oznako za osnovne šole –OŠ. Zaradi majhne udeležbe odločitev o imenu in kratici Aktiva obravnavamo na korespondenčni seji.

Ad 5. Razno

Teme so bile obravnavane pod točko 4.

Naslednji sestanek ASSMOŠ bo konec januarja ali prvi teden februarja 2013, predvidoma na OŠ Franca Lešnika-Vuka, Slivnica.

Seja je bila končana ob 21.35 uri.

Zapisal:

Igor Karnet
Predsednica:
Tonica Bončina


Oddajte komentar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Komentirate prijavljeni s svojim WordPress.com računom. Odjava /  Spremeni )

Google photo

Komentirate prijavljeni s svojim Google računom. Odjava /  Spremeni )

Twitter picture

Komentirate prijavljeni s svojim Twitter računom. Odjava /  Spremeni )

Facebook photo

Komentirate prijavljeni s svojim Facebook računom. Odjava /  Spremeni )

Connecting to %s

ASSMOŠ

Naše poslanstvo je aktivno medsebojno povezovanje, organiziranje in informiranja udeležencev mariborskih osnovnih šol (otrok, učiteljev in staršev). Opozoriti in predlagati želimo spremembe za dvig kvalitete izvedbe vzgoje in izobraževanja v mariborskih osnovnih šolah.

Kontakt

e-naslov: info.assmos@gmail.com
%d bloggers like this: