Domov » Zapisniki » 2012/13 » Zapisnik 27. seje

Zapisnik 27. seje

ZAPISNIK

3.(27). seje ASSMOŠ v šolskem letu 2012/13

 

Datum: 06.03.2013 ob 18:00. uri

na OŠ Osnovna šola Franca Lešnika-Vuka Slivnica, Mariborska cesta 4, Orehova vas

Prisotni:

 1. Tonica Bončina – OŠ Draga Kobala, Maribor,
 2. Janja Šetor – OŠ Draga Kobala, Maribor,
 3. Anton Lah – OŠ Fram,
 4. Igor Karnet – OŠ Rada Robiča, Limbuš,
 5. Matjaž Ratmajer – OŠ Franca Lešnika-Vuka, Slivnica,
 6. Boris Melenšek – OŠ Janka Padežnika,
 7. Lidija Haložan Zagernik – OŠ Toneta Čufarja,
 8. Petra Lah Bencik, OŠ Leona Štuklja (nekdanji Tabor 2)
 9. Karl Petelinšek – OŠ Poljčane,
 10. Tomaž Seliškar – OŠ Rače,
 11. Ribanna Skerbiš – OŠ Dušana Flisa Hoče.

Vabljen:  Anton Obreht, ravnatelj OŠ Franca Lešnika-Vuka, Slivnica.

Po 15 minutah je sklepčnost zagotovljena.

Dnevni red:

 1. Pozdrav predstavnika OŠ Franca Lešnika-Vuka;
 2. Pregled zapisnika zadnje seje;
 3. Organizacija aktiva;
 4. Obravnava dveh tem (vključevanje vrtcev v aktiv, vloga staršev v svetih zavodov):
 5. Obravnava tem povezanih z ZASSS in ASSMOŠ (merila za vpis v SŠ);
 6. Razno.

Ad 1.  Pozdrav predstavnika OŠ Franca Lešnika-Vuka, Slivnica

Anton Obreht, ravnatelj OŠ Franca Lešnika-Vuka je v uvodu prisotne pozdravil ter predstavil šolo, njeno lokacijo, organizacijo, delovanje, aktivnosti. Na šoli je 320 otrok (od tega 33 Romov) in 64 zaposlenih. Šola pokriva geografsko obsežno področje – predvsem 5 vasi z 5.000 prebivalci. Celotno področje ima cca. 11.000 prebivalcev. Šoli je pridružen vrtec. Šola se lahko pohvali z nadpovprečnimi rezultati NPZ-ja, ki jih poskušajo vsako leto še izboljšati.

Ad 2. Pregled zapisnika zadnje seje

Na zapisnik ni bilo pripomb.

SKLEP št. 1:

Zapisnik zadnje – 26 (2) Seje Aktiva svetov staršev mariborskih osnovnih šol z dne 28. november 2012  je soglasno potrjen.

Ad 3. Organizacija aktiva

Razpravljali smo o načinu dela v aktivu, da bi bili čim bolj učinkoviti in prepoznavni navzven. Tomaž Seliškar in Lidija Zagernik sta posodobila spletno stran ASSMOŠ v wordpressu. Boris Malenšek in Matjaž Rajtmajer sta kontaktirala šole, ki še niso v aktivu ali nimajo svojega predstavnika v aktivu.

SKLEP št. 2:

–         Sporočanje in elektronska sporočila

 • Elektronsko pošto se pošilja predsednikom, ki jo nato posredujejo naprej namestnikom in ostalim.
 • Sporočila z oznako »interno« se ne pošilja naprej, ampak so namenjena samo prejemnikom.
 • Na naslednji seji se prisotnim predstavijo možnosti spremembe načina pošiljanja obvestil, zapisnikov in druge komunikacije s člani ASSMOŠ.
 • Vabila na seje ASSMOŠ se po elektronski obliki pošilja vsem osnovnim šolam v podravski regiji. Za tehnično izvedbo te naloge zadolžimo Tomaža Seliškarja.
 • Aktivnosti v zvezi z medijsko pokritostjo vodi ga. Petra Lah

SKLEP št. 3:

–         Vsebina spletne strani

 • Na spletni strani ASSMOŠ bomo objavljali zapisnike, ki vsebujejo imena in priimke predstavnikov osnovnih šol in navedbo šole, ki jo predstavlja. V kolikor posameznik ne želi omembe, se njegovo ime izbriše.
 • Objavi se: ime in priimek ter elektronski naslov predsednice in obeh podpredsednikov ASSMOŠ.
 • Kontaktne naslove članov le po predhodnem soglasju – na naslednji seji se bomo člani individualno odločili katere podatke (domači naslov, elektronski naslov, telefonsko številko) dovolimo objaviti.
 • Pri vsakem novem vnosu na spletno stran dodamo datum objave.

SKLEP št. 4:

–         Sprememba imena aktiva

Naziv aktiva – Aktiv mariborskih osnovnih šol (ASSMOŠ) – trenutno ne bomo spreminjali, kljub vključitvi šol iz okolice.

Ad 4. Obravnava dveh tem (vključevanje vrtcev v aktiv, vloga staršev v svetih zavodov):

 

Vključevanje vrtcev v Aktiv

Na osnovi obsežne razprave in zaradi neenotnosti mnenj prisotnih članov je bil sprejet sklep:

SKLEP št. 5:

Da se odločitev o načinu vključevanja vrtcev v aktiv počaka. Pridobi pa se mnenja ostalih aktivov in ZASSS-a o tej temi.

 

Vloga staršev v svetih zavodov

Opozoriti želimo na pomembno in odgovorno vlogo staršev v svetih zavodov. V ta namen načrtujemo aktivnosti kot so izobraževanje in informiranje članov o njihovi pristojnostih, pripravili bomo tudi gradivo, ki bo v pomoč članom svetov zavodov. Aktivnosti bomo izvajali v okviru svetov staršev, aktiva in tudi v okviru ZASSS. Izpostavili bomo tudi za nas neustrezno trenutno sestavo svetov OŠ.

SKLEP št. 6:

ASSMOŠ predlaga ZASSS, da se Delovna skupina za pristojnosti delovanja svetov staršev razširi še na področje pristojnosti delovanja staršev v svetih zavodov. V delovno skupino predlagamo Tomaža Seliškarja.

Ad 5. Obravnava tem povezanih z ZASSS in ASSMOŠ (merila za vpis v SŠ)

Razpravljali smo o novih predlogih meril za vpis v srednje šole. Zaradi pomanjkanja časa, nismo sprejeli sklepov v zvezi s to temo.

Ad 6. Razno

Matjažu Rajtmajerju s tem šolskim letom poteče mandat podpredsednika aktiva. Na naslednji seji bomo začeti aktivnosti za izvolitve novega podpredsednika iz skupine šol izven MOM.

Na seji koordinacije predsednikov aktivov bo predvidoma sprejet sklep o ustanovitvi Delovne skupine za kakovost. V skupino je predlagan tudi član ASSMOŠ Karl Petelinšek. Skupina je že začela z aktivnostmi. Pripravili so referat za 8. letno konferenco Kakovost za prihodnost vzgoje in izobraževanja, ki bo 15. marca 2013 v Ljubljani in se je bodo udeležili vsi člani  delovne skupine.

Naslednja seja bo sredi aprila 2013 predvidoma pred skupščino ZASSS na OŠ Toneta Čufarja.

Seja je bila končana ob 22.00 uri.

Zapisal:

Igor Karnet

datum objave: 12.3.2013


Oddajte komentar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Komentirate prijavljeni s svojim WordPress.com računom. Odjava /  Spremeni )

Google photo

Komentirate prijavljeni s svojim Google računom. Odjava /  Spremeni )

Twitter picture

Komentirate prijavljeni s svojim Twitter računom. Odjava /  Spremeni )

Facebook photo

Komentirate prijavljeni s svojim Facebook računom. Odjava /  Spremeni )

Connecting to %s

ASSMOŠ

Naše poslanstvo je aktivno medsebojno povezovanje, organiziranje in informiranja udeležencev mariborskih osnovnih šol (otrok, učiteljev in staršev). Opozoriti in predlagati želimo spremembe za dvig kvalitete izvedbe vzgoje in izobraževanja v mariborskih osnovnih šolah.

Kontakt

e-naslov: info.assmos@gmail.com
%d bloggers like this: