Domov » Zapisniki » 2007/08 » Zapisnik 3. seje

Zapisnik 3. seje

ZAPISNIK  3. SESTANKA

AKTIVA SVETOV STARŠEV MARIBORSKIH OSNOVNIH ŠOL (v nadaljevanju Aktiv),

dne 18. 6. 2008, ob 18.00, v zbornici OŠ Draga Kobala.

Predsednica Aktiva, ga. Bončina, je vse prisotne pozdravila in predlagala naslednji

DNEVNI RED:

  1.     Pregled in potrditev zapisnika 2. sestanka ASSMOŠ z dne 22. 5. 2008
  2.     Pregled, dopolnitev in sprejetje Pravil delovanja ASSMOŠ
  3.     Oblikovanje sporočila za medije
  4.     Predlogi za organizacijo dela Aktiva v naslednjem šolskem letu 2008/2009
  5.     Razno

Dnevni red je bil sprejet.

K1: ZAPISNIK PREJŠNJEGA SESTANKA smo pregledali. G. Kreis iz OŠ Franca Rozmana Staneta je dodal naslednje besedilo: »Izpostavljam, da smo največja šola v MOM. Prenavljamo jedilnico. Žal kuhinjo, ki je pereč problem, dobimo v naslednjem letu. Hrano nam vozijo iz OŠ bratov Polančičev, v termos posodah. Tako hrana izgubi na kvaliteti. Naša prošnja je, da bi še letos, v času grobih del ob prenavljanju jedilnice, uredili jašek za dvigalo, s katerim bi se prevažala hrana iz kletnih prostorov, kjer je predvidena kuhinja. Kasneje se bi zopet posegalo v novo jedilnico, kar je povezano z novimi finančnimi sredstvi.«

G. Fermišek je bil odsoten, zato ni mogel podati informacij glede problematike plačevanja kotacij za šolska tekmovanja.

1. SKLEP: G. Fermišek bo poročal na naslednjem sestanku.

Zapisnik je bil sprejet.

K2: DELOVNA SKUPINA (g. Šnuderl, ga. Haložan Zagernik in g. Fermišek) je pripravila osnutek Pravilnika. Sprejela je tehtne in smiselne pripombe.

2. SKLEP: Pravila delovanja ASSMOŠ smo enoglasno potrdili in ga sprejeli.

Pravila delovanja Aktiva svetov staršev mariborskih osnovnih šol je priloga zapisniku.

K3: Ga. Šeligo Čeleš je pripravila SPOROČILO ZA MEDIJE. Skupaj s predsednico Aktiva bosta sporočilo posredovali. Na naslednjem sestanku bomo o tem še govorili.

Sporočilo za medije je priloga k zapisniku.

K4: PREDLOGI ZA ORGANIZACIJO DELA AKTIVA V NASLEDNJEM ŠOLSKEM LETU 2008/2009 so naslednji:

–         Ga. Bončina skliče sestanek Aktiva po sestankih svetov staršev na matičnih šolah (med13. 10. in 20. 10. 2008).

–         Kraj sestanka Aktiva bo predvidoma na OŠ Janka Padežnika. Zaželeno je, da ravnatelj predstavi šolo in njeno problematiko.

–         Obveščanje medijev.

–         Reševanje prioritetnih problemov: vzdrževanje šol,  prometna varnost, financiranje obšolskih dejavnosti.

K5: RAZNO

Internetno stran bomo pridobili s pomočjo OŠ Draga Kobala, ki je ARNES zaprosila za dovoljenje. O delu se bomo dogovorili jeseni.

Predsednica Sveta staršev vrtca Radovljica, ga. Monika Renko, je vodstvom šol posredovala Prošnjo za posredovanje peticije predsedniku svata staršev. Peticija govori o prevelikem številu otrok v prvem razredu (27 in 28 otrok). Normativ (28 otrok na razred), se staršem zdi veliko preveč. Zato s podpisi izražajo zahtevo po zmanjšanju normativa. Predstavniki Aktiva smo peticijo podprli.

G. Igor Marovič bo do jesenskega sestanka pripravil dopis v zvezi z brezplačnim cepljenjem deklet proti virusu HPV.

G. Smodiš nam je posredoval dopis profesorja biologije, g. Luja Vičiča, iz OŠ Kamnica. Ta opozarja na grobe kršitve v prostor in njihovo šolsko okolico. O tem bo obvestil tudi Ministrstvo za okolje in prostor. Problemi: ploščad pred šolo jim je odvzeta, sekanje tudi zdravih dreves, pomanjkanje parkirišč, neurejen pločnik, barva ometa na vrtcu… Ta problematika je skupna skoraj vsem mariborskim šolam, zato bo prioriteta dela Aktiva v naslednjem šolskem letu.

Ga. Bončina je sestanek zaključila ob 19.30.

Zapisala: Brigita Hedžet                                        Predsednica ASSMOŠ: mag. Tonica Bolčina

Maribor, 20. 6. 2008

 

PRISOTNI (predstavniki 8 OŠ):

ga. Bončina (OŠ Draga Kobala),

g. Kreis (OŠ Franca Rozmana Staneta),

g. Smodiš (OŠ Kamnica),

g. Marovič (OŠ Maksa Durjave),

ga. Haložan Zagernik (OŠ Toneta Čufarja),

g. Šnuderl (OŠ Janka Padežnika),

g. Javornik (OŠ Bojana Ilicha),

ga. Hedžet (OŠ Draga Kobala),

ga. Šeligo Čeleš (OŠ Tabor I) in

g. Pintarič (OŠ Toneta Čufarja).

  

OPRAVIČILI so se: g. Kos (OŠ Prežihovega Voranca), ga. Stajnmec (OŠ Rada Robiča Limbuš), ga. Tatjana Frangež (OŠ Angela Besednjaka),  g. Wennigerholz (OŠ Tabor II) in g. Fermišek OŠ Angela Besednjaka).

Sestanka se je udeležila tudi ga. Milena Lužnik, namestnica ravnateljice OŠ Draga Kobala.


Oddajte komentar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Komentirate prijavljeni s svojim WordPress.com računom. Odjava /  Spremeni )

Google photo

Komentirate prijavljeni s svojim Google računom. Odjava /  Spremeni )

Twitter picture

Komentirate prijavljeni s svojim Twitter računom. Odjava /  Spremeni )

Facebook photo

Komentirate prijavljeni s svojim Facebook računom. Odjava /  Spremeni )

Connecting to %s

ASSMOŠ

Naše poslanstvo je aktivno medsebojno povezovanje, organiziranje in informiranja udeležencev mariborskih osnovnih šol (otrok, učiteljev in staršev). Opozoriti in predlagati želimo spremembe za dvig kvalitete izvedbe vzgoje in izobraževanja v mariborskih osnovnih šolah.

Kontakt

e-naslov: info.assmos@gmail.com
%d bloggers like this: