Domov » Zapisniki » 2008/09 » Zapisnik 5. seje

Zapisnik 5. seje

ZAPISNIK    5. seje    ASSMOŠ

dne 4.12.2008 ob 17.00 uri

 Dnevni red:

1-     Pregled in potrditev zapisnika 4.seje Aktiva SSMOŠ
2-     Kratko poročilo o poteku aktivnosti članov Aktiva
3-     Uskladitev stališč o temah, ki bodo obravnavane na sestanku z drugimi aktivi
4-     Predstavitev OŠ Angela Besednjaka
5-     Razno

 Ad.1.

 Pregledali smo zapisnik 4.seje. V zapisnik se doda, da pod točko 5. Razno ni bilo razprave, sicer na zapisnik ni pripomb in se potrdi.

Predsednica pove, da

         glede na to, da bi naj sodelovali pri investicijskem vzdrževanju, je zaprosila za plan investicijskega vzdrževanja predstavnike na občini. Glede na to, da gradiva še ni prejela, se delo delovne skupine – načrt aktivnosti prenese na naslednji sestanek

         Delovni skupini, ki bi naj oblikovala pobudo za cepljenje proti raku na materničnem vratu, se doda nov član – g.Zlatko Kreis

         Delo skupine za kotizacije se prav tako prenese na naslednji sestanek.

Ad 2.

 Predsednica pove, da

  • · Na prejšnjem sestanku nismo obravnavali perečega problema investicijskega vzdrževanja mariborskih OŠ, predvsem zaradi tega ker nimamo nobenih podatkov. Zaprosili smo za podatke za petletno obdobje MOM, Urad za vzgojo in izobraževanje. Glede na to, da gradiva še ni prejela, se delo delovne skupine – načrt aktivnosti prenese na naslednji sestanek.

 Takoj, ko bo gradivo na razpolago, ga bo proučila delovna skupina.

Sklep : ustanovi se delovna skupina za proučitev zahtevanih sredstev in proučitev ustreznosti dejanske razporeditve sredstev – g. Smodiš Karli, g. Krais Zlatko in g. Kristjan Lasbaher.

 Sklep: Delovni skupini, ki bi naj oblikovala pobudo za cepljenje proti raku na materničnem vratu, se doda nov član – g.Zlatko Kreis

   ·  Predsednica je pred sestankom pisno pozvala še ostale mariborske šole oz. njihove predstavnike, da se pridružijo Aktivu. Dopisu je bilo dodano sporočilo za medije. Pozvane šole so: OŠ Gustava Šiliha, OŠ bratov Polančič, OŠ France Prešeren, OŠ Boris Kidrič, OŠ Ludvik Pliberšek, OŠ Malečnik. Odgovorov še ni bilo.

 · Predsednica je spomnila, da je g. Kos obljubil sestanek pri podžupanu g. Verliču. Na to ga bo še spomnila in pisno pozvala, saj je v pripravi rebalans plana na občini. Med drugim bi naj g. Kos tudi pripravil predloge za internetno stran – le to bo predstavil na enem od naslednjih sestankov.

Sklep: za urednico oz. skrbnika internetnih strani se imenuje ga. Lidijo Haložan Zagernik.

 · G. Šnuderl predlaga, da bi razposlal pošto še na primestne šole. Odločili smo se, da to še počaka in se najprej koncentriramo na mariborsko področja, da bi Aktiv zaživel v celoti. Sklep: Povezovanje na regijski ravni še nekoliko odložimo.

Ad. 3.

  • · Na Ministrstvu za šolstvo so predlagali staro sestavo Sveta šole: 5 predstavnikov šole, 3 predstavnike Občine in 3 predstavnike staršev. Ravnateljica zagovarja to sestavo, saj naj bi omogočala lažje delovanje šole. Starši smo skeptični glede moči našega glasu v takem razmerju, zato podpiramo sestavo 3/3/3, kot se je že uveljavila.

Sklep: Predstavniki Aktiva SSMOŠ se bomo zavzemali za sestavo Sveta šole v razmerju 3/3/3.

  • · V razpravi je tudi predlog, da naj bi se podaljšal mandat ravnateljem iz 5 letnega na 6 letnega, tretji mandat pa naj bi bil trajen.  Po razpravi na osnovi raznih izkušenj, ki jih imamo starši z ravnatelji na posameznih OŠ, smo se odločili za glasovanje o predlogu.

Sklep: Aktiv SSMOŠ podpira predlog, da se mandat ravnateljem podaljša na 6 let, v nobenem primeru pa naj ne bo trajen. Izid glasovanja: 7 za, 2 proti, 2 vzdržana.

  • · Predsednica pove, da so na ministrstvu razpravljali o organiziranosti staršev in o obliki, ki bi lahko nastopala kot sogovornik. Zapisnik o tem nam je tudi poslala pred sejo. Predstavniki Aktiva podpiramo združevanje in ustanovitev »Nacionalne zveze Aktivov« na državni ravni. G. Fermišek pridobi število otrok na vsaki OŠ, članici Aktiva. Razpravljamo še o tem, kaj želimo predvsem izpostaviti v mariborskem okolišu, kolikor bi do razgovora pri Ministru za šolstvo prišlo:

         en brezplačen topel obrok na dan za vsakega učenca v osnovni šoli v Sloveniji. G Šnuderl še pripomni, da ni prav, da se šola ukvarja s socialnimi problemi, ampak, da bi morala osnovna šola ponovno postati resnično brezplačna. Država že sedaj subvencionira 50% enega obroka oz. 0,60€. Naj se najdejo sredstva za celoten obrok.

         Otroci morajo imeti 3 ure športne vzgoje tudi v III. Triadi.

         Potrebno je vzpodbujati otoke pri naravoslovni usmerjenosti, saj teh poklicev vedno bolj primanjkuje.

     · Naslednji sestanek bo na OŠ BOJANA ILICHA MARIBOR, MLADINSKA ULICA 13 med 8. in 25.1. 2009.

     · Na OŠ Franc Rozman Stane so se starši pogovarjali o uvedbi uniform (k temu verjetno precej prispevala nadaljevanja Rebelde). Ne glede na to pa se zdijo nekaterim staršem uniforma prava rešitev za zmanjševanje socialnih razlik. O tem so govorili tudi na skoraj vseh drugih OŠ, vendar končnih sklepov še nikjer ni. Nekatere šole imajo pravila oblačenja vključena v hišni red. Res pa je, da so lahko merila o primernosti oblačil lahko zelo subjektivna.

Sklep: Predstavniki do naslednjega sestanka pridobimo mnenje staršev o uniformah na matični OŠ.

 Ad. 4.

 Ravnateljic OŠ Angel Besednjak, ga. Vesna Kumer je predstavila svojo OŠ. Skupaj obsega cca. 4000 m2 in vključuje 340 učencev. V načrtu prenove, ki poteka že nekaj časa, je še nova sodobna telovadnica. Šola zaposluje 52 učiteljev, 1 preko javnih del, dva učitelja dopolnjujeta pouk iz drugih OŠ. Šola večkrat zaprosi za sredstva Karitas, RK, donacije, … Šolo v naravi imajo vsako drugo leto. Za nadarjene učence imajo izdelane individualne programe in jim omogočajo dodatne ekskurzije in raziskovalne naloge. Pri sofinanciranju imajo predvsem težave pri prehrani, saj subvencije ne zadostujejo. Na šoli imajo le razdelilnico, kuhajo jim na OŠ Pliberšek. Med letom prirejajo več delavnic skupaj s starši. Obnove je potrebna še predvsem streha, za katero pa bodo občini predlagali, da jo združi z namestitvijo sončnih celic, ki bi potem dajale energijo za samo šolo, pa tudi za okolico, saj je površina dovolj velika. Zaprositi nameravajo za pridobitev sredstev iz Evropskih skladov skupaj z Občino.

 Ad 5.

 · Odprto ostaja še vključitev v medije oz. čim boljša medijska predstavitev dela Aktiva –

Sklep: Ga. Manja Šeligo Čeleš se imenuje v delovno skupino za stike z mediji.

 · Predstavnike se pozove še, da po vsakem sestanku prenesejo vsebino ravnateljem svoje šole in jo predstavijo na Svetu staršev svoje OŠ.

 

Zapisala:

Lidija Haložan Zagernik

                                                                                                                                           Predsednica Aktiva SSMOŠ

                                                                                                                                                 Tonica Bončina

 

 Prisotni: 11 predstavnikov OŠ, ravnateljica OŠ Angel Besednjak

 Sestanek se je zaključil ob 19.30.


Oddajte komentar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Komentirate prijavljeni s svojim WordPress.com računom. Odjava /  Spremeni )

Google photo

Komentirate prijavljeni s svojim Google računom. Odjava /  Spremeni )

Twitter picture

Komentirate prijavljeni s svojim Twitter računom. Odjava /  Spremeni )

Facebook photo

Komentirate prijavljeni s svojim Facebook računom. Odjava /  Spremeni )

Connecting to %s

ASSMOŠ

Naše poslanstvo je aktivno medsebojno povezovanje, organiziranje in informiranja udeležencev mariborskih osnovnih šol (otrok, učiteljev in staršev). Opozoriti in predlagati želimo spremembe za dvig kvalitete izvedbe vzgoje in izobraževanja v mariborskih osnovnih šolah.

Kontakt

e-naslov: info.assmos@gmail.com
%d bloggers like this: