Domov » Zapisniki » 2008/09 » Zapisnik 8. seje

Zapisnik 8. seje

ZAPISNIK 8. seje ASSMOŠ,

16. 4. 2009, ob 18.00 uri, na OŠ Franc Rozman Stane

Dnevni red:

  1. Predstavitev OŠ Franca Rozmana – Staneta Maribor 
  2. Pregled in potrditev zapisnika 7. seje Aktiva svetov staršev mariborskih osnovnih šol 
  3. Aktivnosti glede pobud o brezplačnem kosilu in o organizaciji podaljšanega bivanja na OŠ 
  4. Razno

 Ad 1.

Pomočnik ravnatelja g. Matjaž Golja je povedal, da je bila šola v preteklosti izhodiščna točka za vse dogodke, ki so se odvijali v mestu. Od 31.8., ko se je ukinila OŠ Ivana Cankarja, pa se jim je pridružila večina učencev te šole. Tako v letošnjem letu poteka pouk v »C« oddelkih, tako, da se bodo učenci imeli čas navaditi in integrirati v obstoječe oddelke. Posledično so s pridružitvijo prevzeli še vodenje podružnične šole v Košakih. Šolo sedaj skupaj obiskuje 560 učencev, na razpolago pa imajo zunanja igrišča, atletsko stezo, 3 telovadnice in prostor za prvo triado ter knjižnico s podestom. V II fazi prenove je načrtovan še prizidek z 9 učilnicami. Površina šole je trenutno 8900m2, obroke pa jim kuhajo na OŠ bratov Polančičev – zato bodo poskusili pridobiti še lastno kuhinjo.

Valeto organizirajo že tradicionalno v Narodnem domu, za devetošolce se vedno zbira star papir, šolski sklad pa deluje v manjšem obsegu – pred časom so pomagali urediti naravoslovno učilnico. Nadarjene učence zaposlujejo predvsem na kulturnem področju, urejajo publikacijo Piramidnik, imajo šolski radio, ki pripravlja vsako drugo sredo 20 minutno oddajo.

 Ad 2.

Po pregledu zapisnika 7. seje smo sprejeli sklep:

Sklep št. 1: Zapisnik 7.seje se potrdi.

 Ad 3.

– Ponovno smo obravnavali pobudo za brezplačen topel obrok.

  • o       g. Kos je predlagal, da vsak poda pripombe in mnenja na naš pripravljen dopis glede brezplačnega obroka in ga še enkrat dostavimo na več naslovov.
  • o       G. Marovič je poudaril, da moramo zahtevati brezplačno kosilo za vse, ne glede na socialni status. 

SKLEP št. 2: Ga. Bončina še enkrat posreduje besedilo pobude po elektronski pošti. Glede na vse pripombe in mnenja oblikuje končno verzijo pobude.

Posamezni predstavniki bodo poskrbeli za dostavo dopisa na naslednje naslove:

   na Ministrstvo za šolstvo in šport, g. Lukšiču (ga. Bončina);

   predsedniku vlade g. Pahorju (ga. Bončina);

   poslanskim skupinam (ga. Bončina);

   v vednost g. Frangežu(g. Kos);

   v vednost g. Krapini, g. Potrati (g. Kreis);

   v vednost g. Ribiču, Združena lista (g. Marovič);

G. Kos bo pridobil medijsko adremo (seznam medijev). 

 Ponovno smo obravnavali probleme pri organizaciji podaljšanega bivanja. Mnenja smo bili, da je potrebno ugotoviti kateri problemi so najbolj pereči in glede na to oblikovati pobudo.

SKLEP št. 3: Predstavniki svetov staršev bomo to temo obravnavali na svojih šolah.

 Ad 4.

         Internetne strani – G. Kos in ga. Haložan se dobita naslednji teden in dokončno oblikujeta osnutek, na katerega se potem podajo pripombe.

         G. Kos predlaga, da bi se naj v šolah učili slepega pisanja in pa uporabe brezplačnih programov, kot so Open Office – tako bi privarčevali pri nakupu licenciranih programov.

V razpravi se starši strinjajo, da otroci zelo veliko uporabljajo računalnik in tako se je potrebno dovolj zgodaj naučiti pravilno uporabljati tipkovnico, sicer je težko premagati utečeno navado/razvado.

 Sestanek se je zaključil ob 19.30.

Zapisala:

Lidija Haložan Zagernik

                                                                                                                                                             Predsednica Aktiva SSMOŠ

                                                                                                                                                                        Tonica Bončina

Maribor, april 2009

 

Prisotni:

ga. Tonica Bončina – OŠ Draga Kobala

g. Zlatko Kreis – OŠ F. Rozmana Staneta

ga. Alenka Kuzmič – OŠ Franceta Prešerna

g. Karli Smodiš – OŠ Kamnica

g. Igor Marovič  – OŠ Maksa Durjave

g. Gorazd Kos – OŠ Prežihovega Voranca

g. Kristjan Lasbaher – OŠ Slave Klavore

g. Danilo Pintarič – OŠ Toneta Čufarja

ga. Lidija Haložan Z. – OŠ Toneta Čufarja

Sestanka se je udeležil tudi g. Matjaž Golija, pomočnik ravnatelja na OŠ Franc Rozman Stane.

  Odsotni:

g. Bertram Wennigerholz  (OŠ Tabor II), g. Bojan Javornik (OŠ Bojana Ilicha), g. Miran Šnuderl (OŠ Janka Padežnika),

g. Iztok Bevk (OŠ Martina Konšaka), ga. Manja Šeligo Čeleš (OŠ Tabor I). g. Bojan Fermišek (OŠ Angela Besednjaka), g. Emil Urbancl (OŠ Rada Robiča Limbuš),  (Borci za Severno mejo),


Oddajte komentar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Komentirate prijavljeni s svojim WordPress.com računom. Odjava /  Spremeni )

Google photo

Komentirate prijavljeni s svojim Google računom. Odjava /  Spremeni )

Twitter picture

Komentirate prijavljeni s svojim Twitter računom. Odjava /  Spremeni )

Facebook photo

Komentirate prijavljeni s svojim Facebook računom. Odjava /  Spremeni )

Connecting to %s

ASSMOŠ

Naše poslanstvo je aktivno medsebojno povezovanje, organiziranje in informiranja udeležencev mariborskih osnovnih šol (otrok, učiteljev in staršev). Opozoriti in predlagati želimo spremembe za dvig kvalitete izvedbe vzgoje in izobraževanja v mariborskih osnovnih šolah.

Kontakt

e-naslov: info.assmos@gmail.com
%d bloggers like this: