Domov » Zapisniki » 2008/09 » Zapisnik 9.seje

Zapisnik 9.seje

ZAPISNIK      9. seje     ASSMOŠ

dne  30. 6. 2009 ob 18.00 uri, OŠ France Prešeren

 Dnevni red:

 1-     Predstavitev OŠ Franceta Prešerna

2-     Pregled in potrditev zapisnika 8. seje Aktiva SSMOŠ

3-     Poročanje o aktivnostih glede pobud (brezplačen obrok, organizacija OPB, internetne strani) in o aktivnostih drugih Aktivov

4-     Razno

Sestanka se je udeležila tudi ga. Marta Otič, ravnateljica OŠ France PrešerenAd.1.

Šolo je predstavila ravnateljica ga. Marta Otič

Šola France Prešeren je stara več kot 70 let, zgrajena je bila v čast Aleksandru Karadjordjeviču. V začetku je bila ločena šola za dečke in za deklice. Letos šolo obiskuje 460 učencev, zaposlenih je 63 delavcev. Imajo še podružnico Stane Lenardon v Razvanju. Šola ima že vrsto let Eko zastavo, potegujejo pa se še za zastavo kakovosti. Na šoli so organizirane t.i. sobotne šole, ki so bile prvotno mišljene za nadarjene učence – 3x letno in jih sofinancirajo s pomočjo donatorjev.

Na šoli je za učence vedno na voljo košarica s sadjem na vsak razred. Cena sadja je zajeta  v ceno malice, ki je 0,70 €. Prehrano jim zaenkrat pripravljajo v Zavodu Lizike Jančar. V načrtu imajo novo kuhinjo, v kleti šole, katere zmogljivost bo 800 obrokov.

Na šoli še nimajo dva obvezna tuja jezika, ker starši predloga niso podprli. V okviru OPB imajo organizirane razne delavnice in predstave v sodelovanju z Narodnim domom. Jutranje varstvo je kot plačljivo organizirano od 2. do 5. razreda. V naslednjem šol. letu načrtujejo brezplačno jutranje varstvo za 1. triado. Učitelji bodo delali prostovoljno, vsak teden en učitelj.

Ad 2.

Zapisnik prejšnjega sestanka se potrdi – doda se le en član, ki je bil opravičeno odsoten.

Ad. 3.

  • · Pobuda za brezplačen topel obrok za vse učence smo posredovali na vse naslove skladno s sklepom prejšnjega sestanka. Ga. Bončina je povedala, da so zaenkrat odgovorili le iz Urada predsednika vlade, da so dopis posredovali Ministrstvu za šolstvo in jih zadolžili, da jim poročajo o odločitvi. Uradni predlog novega zakona o šolski prehrani, naj bi vseboval tudi večji delež sofinanciranja malice za vse osnovnošolce. Prerazporedili naj bi del sredstev namenjenih za prehrano srednješolcem. Starši bi za malico še vedno plačevali del sredstev, razen socialno ogroženih družin.

Raziskava je pokazala, da se v srednjih šolah veliko hrane zavrže hrane v nič, zato bi bila prerazporeditev sredstev s srednjih šol na osnovne po mnenju vlade smiselna. V mesecu maju so nas povabili na sestanek Delovne skupine za pobude. Ravnatelji srednjih šol so poročali o težavah, ki jih imajo za zagotavljanje toplega obroka z vse dijake.

Osnovnošolski predstavniki ravnateljev so poročali o težavah zaradi neplačevanja položnic za prehrano. Primer gostujoče šole  kjer imajo trenutno za 23.000,00 € neporavnanih položnic za prehrano, kljub temu, da ima več kot 42% učencev regresirano hrano na podlagi socialnega statusa.

 Dogovorili smo se, da aktivnosti v zvezi s pobudo za brezplačni obrok nadaljujemo.

 · G. Javornik je opozoril na nevzdržnost OPB oziroma normativov, ki so določeni glede števila otrok. Ravnateljica je dejala, da bi si želeli normativ 20 otrok (min m3/otroka).

Trenutno je normativ:

–         če je skupina OPB sestavljena iz 3 različnih razredov – 21 učencev;

–         če je skupina OPB sestavljena iz 2 različnih razredov – 24 učencev;

–         za normalen pouk je normativ za razred – 28 učencev

Predlagana je tudi celodnevna šola, kjer so aktivnosti raztegnjene čez cel dan.

 · Zaprositi je potrebno vse OŠ, da na svoji spletni strani dodajo povezavo na spletne strani Aktiva SSMOŠ. Prav tako lahko na naši spletni strani dodamo povezavo na spletne strani šol, ki so članice Aktiva SSMOŠ. Zadolžena ga.Haložan.

 Glede na to, da je ravno čas pred počitnicami, smo govorili še o počitniškem varstvu. Med letošnjimi počitnicami ni v načrtu organiziranje varstva,  saj ni zakonskih predpisov na tem področju. Nekaj aktivnosti na tem področju izvaja Zveza prijateljev mladine. Ravnateljica je povedala, da prevelikega interesa za varstvo s strani staršev niti ni bilo.

 · Naslednji sestanek bo predvidoma na OŠ Kamnica v novem šolskem letu, takoj, ko bodo potrjeni predstavniki na posameznih šolah.

 Seja je bila končana 19.15.

Zapisala:

Lidija Haložan Zagernik

                                                                                                                                                            Predsednica Aktiva SSMOŠ

                                                                                                                   Tonica Bončina


Oddajte komentar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Komentirate prijavljeni s svojim WordPress.com računom. Odjava /  Spremeni )

Google photo

Komentirate prijavljeni s svojim Google računom. Odjava /  Spremeni )

Twitter picture

Komentirate prijavljeni s svojim Twitter računom. Odjava /  Spremeni )

Facebook photo

Komentirate prijavljeni s svojim Facebook računom. Odjava /  Spremeni )

Connecting to %s

ASSMOŠ

Naše poslanstvo je aktivno medsebojno povezovanje, organiziranje in informiranja udeležencev mariborskih osnovnih šol (otrok, učiteljev in staršev). Opozoriti in predlagati želimo spremembe za dvig kvalitete izvedbe vzgoje in izobraževanja v mariborskih osnovnih šolah.

Kontakt

e-naslov: info.assmos@gmail.com
%d bloggers like this: