Domov » Zapisniki » 2009/10 » Zapisnik 10. seje

Zapisnik 10. seje

ZAPISNIK   10. seje   ASSMOŠ

dne  1. 12. 2009 ob 18.00 uri, OŠ Maks Durjava

 Dnevni red:

1 –     Predstavitev OŠ Maks Durjava;

2 –     Pregled in potrditev zapisnika 9. seje Aktiva SSMOŠ;

3 –     Poročanje o aktivnostih glede pobud (brezplačen obrok, organizacija OPB, internetne strani) in o drugih

aktivnostih  aktivov;

4 –     Razno.

Na začetku se je predstavnik OŠ Kamnica – g. Karli Smodiš opravičil, ker sestanek tokrat niso mogli organizirati na njihovi šoli. Dogovorili smo se, da bo naslednji sestanek v januarju 2010 na OŠ Kamnica.

Ad.1.

Ravnateljica, ga. Jolanda Friš Lozej je predstavila OŠ Maks Durjava kot prepoznavno, zdravo in kulturno šolo, ki spodbuja znanje, osebnostno rast in razvoj otrok na njej. Šola je bila ustanovljena 1891, zgradba je bila nato zrušena, sedanja stavba pa je bila zgrajena 1961. Na šoli je 15 učilnic, 12 oddelkov, imajo 4 oddelke podaljšanega bivanja. Na šoli je skupno 160 otrok in 40 delavcev. Ob šoli je urejen park z razstavljenimi fosili, tako, da oddelki podaljšanega bivanja prebijejo večino časa zunaj v parku. Služi tudi kot naravna učilnica. Kot nadstandardni program imajo pouk nemščine (financiran s strani občine), angleščine, dodatno športno vzgojo, računalništvo in šole v naravi. Le te so  vsako leto od 3-8 razreda, sofinancirajo pa jih s pomočjo RK, Karitasa in Šolskega sklada.

Vsi učenci imajo v jutranjem varstvu zajtrk in ob tem angleščino – pogovor v angleškem jeziku ob zajtrku. Na šoli izvajajo fleksibilni predmetnik in so mentorska šola za ostale, ki fleksibilni predmetnik šele vpeljujejo. V letošnjem šolskem letu izvajajo že tudi dva tuja jezika. V telovadnici imajo nizko plezalno steno – za prečno plezanje – financirali so jo iz najemnin telovadnice.

Izvajajo tudi pokroviteljstvo 9. razredov prvošolcem, ki je vodeno in pod nadzorom – pripravljajo igrice v razredu ali gredo na sprehod (9.razredi peljejo prvošolčke za roko) in tako razvijajo odgovornost.

Ad 2.

Zapisnik prejšnjega sestanka še ni bil oblikovan, tako, da smo preleteli zapiske, potrditev pa se prestavi na naslednji sestanek.

Ad. 3.

  • · Pobuda za brezplačen topel obrok:

Ga. Bončina je poročala o aktivnostih za uveljavitev pobude v času od zadnjega sestanka v juniju. MŠŠ je odgovor na pobudo posredovalo šele na ponovno zahtevo novembra 2009. V odgovoru so analizirali trenutni položaj in dosedanji način financiranja, ter da bodo položaj osnovnošolcev ponovno preučili.

Pobudo smo junija poslali tudi medijem. S prispevki  so se odzvali na RTV Maribor, Kanal A in dnevnik Večer.

Na MŠŠ pripravljajo nov predlog Zakona o šolski prehrani v osnovni in srednji šoli. V tem predlogu je predvideno sofinanciranje malice za vse učence v 66 % deležu. Pripombe na predlog so zbirali do 25.11.2009, vendar so rok podaljšali.

Ponovno poudarimo, da je prehrana za osnovnošolce pogoj in izhodišče za zdravega otroka, nismo pa si bili enotni glede ostrine in metode izvedbe okoli postavljanja zahtev za brezplačno prehrano. Ga. Kolmanič, g. Marovič in g. Kreis pravijo, da nismo bili dovolj agresivni in da bi morali zagroziti tudi z referendumom. G Karli Smodiš, ki je prisostvoval sestanku z Ministrstvom za šport in šolstvo, pravi, da se več ni dalo takoj dogovoriti, da pa je še vedno pravi čas, saj prihaja čas volitev in brezplačen topel obrok še vedno lahko dosežemo oz. vztrajamo pri zahtevi. Ga. Bončina pravi, da javno mnenje ni na strani večanja socialnih pravic, saj je zaradi recesije težnja po njihovem zmanjševanju. Sledila je burna razprava za in proti, ter kritiziranje pomanjkanja energičnosti nekaterih članov Aktiva. G. Kreis je  izjavil, da odstopa in demonstrativno zapusti sejo ob 19.35 uri.

Odločili smo se za glasovanje:

–         ali v dopisu Ministrstvu za šolstvo ob zahtevi po brezplačni topli malici zagrozimo z referendumom v primeru neizpolnitve zahteve?

  • ZA – 4 glasovi
  • PROTI – 4 glasovi
  • Vzdržan – 1 glas

–         ali podamo pripombe na Zakon o šolski prehrani na Ministrstvo za šolstvo?

  • ZA – 8 glasov
  • PROTI – 1 glas
  • Vzdržan – 0 glasov

Sklep:  Podali bomo pripombe na predlog Zakona o šolski prehrani v osnovni in srednji šoli.

V pripombah bomo poudarili zahtevo:

–         Da se malica financira v celoti za vse osnovnošolce.

–         Da se omogoči financiranje kosila za socialno ogrožene najmanj v višini 50 %.

Dopis pripravi predsednica ga. Bončina in ga zaradi kratkega roka prejemanja pripomb čimprej pošlje na MŠŠ.

· Kotizacija za šolska tekmovanja

Na šolah je še zmeraj pereč problem plačevanja kotizacij šolskih tekmovanj. To tematiko smo obravnavali že na prejšnjih sestankih.

Sprejmemo sklep:

G. Šnuderl bo pripravil dopis za MŠŠ, Direktorat za osnovno šolstvo – g. Černivec. Na naslednjem sestanku v januarju 2010 bomo sprejeli končno verzijo dopisa.

Ad. 4.

  • · Urejanje evidenc:

–  g. Smodiš bo dopolnil seznam z imeni novih članov Aktiva;

–  ga. Haložan pošlje dopis na vse OŠ s prošnjo, da dodajo na svojo spletno stran povezavo na splet ASSMOŠ;

–  G. Šnuderl pripravi in odpošlje vabilo šolam v okolici Maribora.

Naslednji sestanek bo predvidoma konec januarja 2010, na OŠ Kamnica.

Seja je bila zaključena ob 20:10 uri.

Zapisala:

Lidija Haložan Zagernik

Predsednica Aktiva SSMOŠ

                                                                                                       Tonica Bončina

Prisotni:

ga. Tonica Bončina – OŠ Draga Kobala,

g. Zoran Špolarič – OŠ France Prešeren

g. Karmen Kolmanič – OŠ Slava Klavora,

g. Emil Urbancl – OŠ Rada Robiča Limbuš,

g. Karli Smodiš – OŠ Kamnica

g. Zlatko Kreis – OŠ Franc Rozman Stane

g. Igor Marovič – OŠ Maks Durjava

g. Danilo Pintarič – OŠ Tone Čufar

ga. Lidija Haložan Z. – OŠ Toneta Čufarja,

g. Miran Šnuderl – OŠ Janka Padežnika

Sestanka se je udeležila tudi ga. Jolanda Friš Lozej, ravnateljica OŠ Maks Durjava

 Opravičeno odsotni: ga. Manja Šeligo Čeleš (OŠ Tabor I), ga. Brigita Hedžet (OŠ Draga Kobala), g. Bojan Javornik (OŠ Bojana Ilicha)


Oddajte komentar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Komentirate prijavljeni s svojim WordPress.com računom. Odjava /  Spremeni )

Google photo

Komentirate prijavljeni s svojim Google računom. Odjava /  Spremeni )

Twitter picture

Komentirate prijavljeni s svojim Twitter računom. Odjava /  Spremeni )

Facebook photo

Komentirate prijavljeni s svojim Facebook računom. Odjava /  Spremeni )

Connecting to %s

ASSMOŠ

Naše poslanstvo je aktivno medsebojno povezovanje, organiziranje in informiranja udeležencev mariborskih osnovnih šol (otrok, učiteljev in staršev). Opozoriti in predlagati želimo spremembe za dvig kvalitete izvedbe vzgoje in izobraževanja v mariborskih osnovnih šolah.

Kontakt

e-naslov: info.assmos@gmail.com
%d bloggers like this: