Domov » Zapisniki » 2009/10 » Zapisnik 12. seje

Zapisnik 12. seje

ZAPISNIK  12. seje ASSMOŠ,

dne  17. 3. 2010 ob 17. 30 uri, na OŠ Martina Konšaka

Dnevni red:

  1. Razgovor s podžupanom  g. Milanom Miklom
  2. Predstavitev OSNOVNE ŠOLE MARTINA KONŠAKA
  3. Pregled in potrditev zapisnika 11. seje Aktiva svetov staršev mariborskih osnovnih šol
  4. Poročanje o sestanku predstavnikov staršev z ministrom 9. 3. 2010 V Ljubljani in o drugih aktivnostih
  5. Razno.

V imenu OŠ Martina konšaka nas je pozdravil njen ravnatelj g. Damir Orehovec.

Prvo in drugo točko smo ob strinjanju prisotnih zamenjali, ker je predstavitev šole vključevala igro, pri kateri so sodelovali otroci.

Ad 1.

Ravnatelj je na kratko predstavil Osnovno šolo Martina Konšaka in njihove dejavnosti ter projekte. Že dlje časa so zelo uspešni in obiskani t.i. »Starševski večeri«. Veliko pozornosti je vzbudil tudi projekt »Ponosno različni«, pri katerem otroci sami napišejo scenarije in pripravijo predstavo. Starši se teh prireditev radi udeležijo in tudi aktivno sodelujejo. Na ta način  predstavijo pereče probleme in načine, kako bi jih po njihovem reševali. Povedal je, da se skušajo izogniti klasičnim predavanjem. V lanskem šolskem letu so povabili društvo, ki je predstavilo droge in nevarnosti skozi dramsko igro, tej pa je sledil razgovor na to temo.

Tudi udeležencem sestanka so učenci pripravili predstavo na temo Kako se ne sme in kako se obnaša npr. v trgovini.

Ad 2.

Ga. Bončina je pozdravila g. Mikla – podžupana MOM, ki je zadolžena za osnovne šole v občini. Pohvalila je ureditev sofinanciranje prehrane in plavalnih tečajev, saj je mariborska občina ena redkih, ki dodatno sofinancira prehrano.

G. Mikl je pohvalil igro in delo na šoli in predstavil načrt za investicijsko vzdrževanje šol in druge, z OŠ povezane, projekte na področju mariborske občine:

! Za osnovne šole je v preteklosti res bilo namenjeno malo sredstev. Med leti 1991 in 2009 je bilo investirano le 9,7 mio €. Zato nam sedaj propadajo kotlovnice, instalacije in druga oprema. Prav tako je bilo od leta 2000 do danes namenjeno za OŠ zelo malo v občinskem proračunu, ob tem pa je še iz lanskega leta ostalo neizkoriščenih sredstev v višini 500.000,00 €, ki jih zaradi zapletenih postopkov naročanja ni dalo porabiti skladno s predpisi.

! Letošnji občinski proračun bo predvidoma sprejet 31. 3.2010, kjer je predvideno okoli 1,5 mio. € za investicijsko vzdrževanje. Glede novih investicij pa je problem, saj se je Zakon o investiranju občin (21. člen) spremenil tako, da mora občina po novem za vsako investicijo zagotoviti 50% lastnih sredstev, da lahko ostalo prispeva država (prej je bilo le 17%). Pred tem pa mora ministrstvo objaviti razpis. Letos razpisa še ni bilo. Podžupan je to izpostavil kot bistven problem za začetek investicij.

! V letošnjem občinskem proračunu sta OŠ Franceta Prešerna in OŠ Borisa Kidriča že opredeljeni kot prioritetni šoli v investicijskem planu. Tretja je na vrsti OŠ Toneta  Čufarja.

! Problematika azbestnih streh: načrtuje se zamenjava oken in azbestnih streh s pomočjo kredita. Investicija se načrtuje v sodelovanju z Agencijo za energetiko (direktorica Vlasta Krmelj – Energetska agencija Podravje) in MOM. Tudi v tem primeru je potreben  razpis s strani države.

! Skupna nabava energentov: MOM ima izdelano analizo porabe energije in že v lanskem letu so izvedli razpis za skupno nabavo energentov za vse OŠ in vrtce. Pripravljen je tudi izračun glede investicij v fotovoltaiko.

! V letošnjem šolskem letu je občina še dodatno financirala en športni dan smučanja ali drsanja za osnovnošolce. Pri tem je ravnatelj dodal, da imajo npr. na Švedskem vsak mesec 1x otroci zastonj športne aktivnosti.

! V okviru proračuna MOM se namenja še 1,2 mio. € letno za  sofinanciranje prevozov otrok v šolo, prispevajo pa tudi del sredstev za mestni javni promet.

! Namen imajo uvesti Kartico ugodnosti za športne aktivnosti, s katero bi otroci imeli 50% popusta pri nakupu kart. Ko so združili športne objekte (Ledno dvorano, ŠC Pohorje in druge), se je stanje ponudbe izboljšalo, zato zdaj poskušajo združiti vse športne objekte v Mariboru za čim boljšo izkoriščenost in skupno nastopanje.

! Podžupan je v imenu občine povabil osnovne šole k sodelovanju v projektu Evropska prestolnica kulture.

! Osnovne šole so se aktivno odzvale k sodelovanju v projektu »Očistimo Slovenijo v enem dnevu«.

G. Smodiš in  g. Lasbaher sta podžupana opozorila, da občina namenja premalo sredstev za investicije in investicijsko vzdrževanje osnovnih šol. Veliko denarja pa gre za druge projekte, ki jih občina prednostno financira.

g Mikl je povedal, da se trudijo, da bi v letošnjem letu povečali finančni delež za investicijsko vzdrževanje. Prizadevajo si tudi za najetje Eko kredita za investicije s katerimi bi povečali energetske prihranke šol in vrtcev.

Prizadevajo si tudi za dodatna sredstva za financiranje kosil v šoli za socialno najbolj ogrožene.

Predlagal je, da starši skupaj z ravnatelji in mestno občino organiziramo sestanek z ministrom za šolstvo in šport g. Lukšičem. MOM je pripravljena ponuditi organizacijo in prostor za srečanje.

Sklep 1:

Člani aktiva se strinjamo s skupno organizacijo srečanja. G. Bevk bo od staršev zbral teme, ki bi jih obravnavali. Ravnatelj g. Orehovec pa bo obveščal ostale ravnatelje mariborskih šol.

Ad.3.

Na zapisnik 11. seje ni bilo pripomb, zato smo ga potrdili.

Sklep 1: povabilo g. podžupana Mikla na naslednje srečanje aktiva je realizirano.

Sklep 2 in 3, da ASSMOŠ začne z aktivnostmi za skupno nastopanje z ostalimi Aktivi in organizira skupen sestanek je realiziran: prvi sestanek je bil 3. 3. 2010 na OŠ Draga Kobala, Maribor.

Sklep 4, da začne z delovanjem delovna skupina za organizacijo nacionalne starševske organizacije je realiziran.

Ad. 4.

Poročanje o sestanku predstavnikov staršev z ministrom 9. 3. 2010 V Ljubljani in o drugih aktivnostih:

–          zapisnik sestanka z ministrom Lukšičem se ni pisal;

–          minister je dejal, da bi naj starši pritisnili na učitelje in ravnatelje, da bi se zmanjšalo število delovnih zvezkov; tudi na pripombo, da so učbeniki dragi, je minister menil, da je to v domeni staršev;

–          šolske počitnice bi se naj poenotile in naj bi sovpadale z zaključkom ocenjevalnega obdobja;

–          veliko šol je bilo proti drugemu tujemu jeziku, vendar so po eni strani potem problem dvojezične šole in po drugi strani gre 60 % otrok na gimnazije, kjer je to velika prednost;

–          na pobudo v zvezi s kotizacijami za šolska tekmovanja še ni bilo nič rečenega; minister je dejal, da vsaka šola dobi za te namene okoli 1000 €;

–          starši so potožili, da pridobivanje odločbe za otroke s posebnimi potrebami traja zelo dolgo – do 10 mesecev, v Ljubljani pa celo leto in pol.

Ad.5

G. Lasbaher je predlagal, da aktiv intenzivno sodeluje z mariborskimi ravnatelji.

 Sklep 2:

Vsak član aktiva naj aktivno sodeluje z ravnateljem šole, ki jo zastopa. Predsednica aktiva pa predlaga udeležbo na sestanku Kolegija ravnateljev mariborskih osnovnih šol. Za koordinacijo udeležbe na kolegiju bo poskrbel g. Orehovec.

 Naslednji sestanek bo na OŠ Rada Robiča Limbuš, v prvem tednu po prvomajskih praznikih.

Seja je bila zaključena ob 20.15 uri.

Zapisala:

Lidija Haložan Zagernik                                                                    Predsednica ASSMOŠ:

Tonica Bončina

Prisotni:

ga. Tonica Bončina – OŠ Draga Kobala
ga. Tatjana Frangež – OŠ Angela Besednjaka
g. Zoran Špolarič – OŠ Franceta Prešerna
g. Karli Smodiš – OŠ Kamnica,
g. Bevk Iztok – OŠ Martina Konšaka
g. Emil Urbancl – OŠ Rada Robiča Limbuš
g. Kristjan Lasbaher – OŠ Slave Klavora
ga. Karmen Kolmanič – OŠ Slave Klavora
g. Danilo Pintarič – OŠ Toneta Čufarja
ga. Lidija Haložan Z. – OŠ Toneta Čufarja
g. Matjaž Rajtmajer – OŠ Franca Lešnika  Vuka, Slivnica
ga. Barbara Kolar – OŠ Fram

Sestanka sta se udeležila še g. Damir Orehovec, ravnatelj OŠ Martina Konšaka, ga. Nina Babič, sociologinja in podžupan MOM, g. Milan Mikl.

 Odsotni: ga. Manja Šeligo Čeleš (OŠ Tabor I), g. Igor Marovič (OŠ Maksa Durjave), g. Bojan Javornik (OŠ Bojana Ilicha), g. Zoran Turk (OŠ borci za severno mejo), član (OŠ Franca Rozmana Staneta), g. Miran Šnuderl – OŠ Janka Padežnika, ga. Janja Bukovec – OŠ Prežihovega  Voranca, g. Bertram Wennigerholz – OŠ Leona Štuklja.


Oddajte komentar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Komentirate prijavljeni s svojim WordPress.com računom. Odjava /  Spremeni )

Google photo

Komentirate prijavljeni s svojim Google računom. Odjava /  Spremeni )

Twitter picture

Komentirate prijavljeni s svojim Twitter računom. Odjava /  Spremeni )

Facebook photo

Komentirate prijavljeni s svojim Facebook računom. Odjava /  Spremeni )

Connecting to %s

ASSMOŠ

Naše poslanstvo je aktivno medsebojno povezovanje, organiziranje in informiranja udeležencev mariborskih osnovnih šol (otrok, učiteljev in staršev). Opozoriti in predlagati želimo spremembe za dvig kvalitete izvedbe vzgoje in izobraževanja v mariborskih osnovnih šolah.

Kontakt

e-naslov: info.assmos@gmail.com
%d bloggers like this: