Domov » Zapisniki » 2009/10 » Zapisnik 13. seje

Zapisnik 13. seje

ZAPISNIK  13. seje ASSMOŠ,

dne  11. 5. 2010 ob 18. 00 uri, na OŠ Rada Robiča Limbuš

Dnevni red:

  1. Predstavitev OSNOVNE ŠOLE RADA ROBIČA LIMBUŠ;
  2. Pregled zapisnika in sklepov 12. seje Aktiva svetov staršev mariborskih osnovnih šol;
  3. Poročanje s sestanka z ravnatelji, aktivi in o drugih aktivnostih;
  4. Mnenje o spremembah šolskega koledarja;
  5. Načrti glede združevanja aktivov svetov staršev in drugih svetov staršev;
  6. Razno.

V imenu OŠ Rado Robič nas je pozdravil njen ravnatelj g. Rado Wutej.

K Aktivu se pridružujeta OŠ Majšperk (okoli 260 učencev) in OŠ Starše (okoli 300 učencev).

Ad 1.

Ravnatelj je na kratko predstavil Osnovno šolo Rado Robič in njihove dejavnosti ter projekte.

Najprej smo šli na obhod šole in si ogledali nekaj prostorov. Imajo zelo lepo, sodobno opremljeno gospodinjsko učilnico z vso kuhinjsko opremo in sodobno računalniško učilnico (oprema je donacija enega od staršev).

Na šoli je 337 otrok, od tega jih ima 270 v šoli kosilo. Zaposlene imajo statistično 3,7 kuharice. Kuhinjo si delijo z vrtcem. Cena kosila je 1,16 €, malice pa 0,81 €. Med obroki so na voljo sadje in oreški. Pri kosilu je na voljo solatni bife, katerega hladilna vitrina je bila nabavljena iz šolskega sklada. Šolski sklad deluje na šoli že od leta 1995 – vanj donirajo starši 2-10 EUR, dobijo se 4x na leto, zberejo pa tudi do 25.00,00 € – veliko prispevajo podjetja v okolici.

Šola v naravi se izvaja v 1. razredu (Trije kralji), 3.(tek na smučeh), 5. (Poreč, plavalni tečaj) in 7. razredu (Ranzao nad Schladmingom, smučarska šola).

Na šoli se izvaja fleksibilni urnik. Ravnatelj je povedal, da imajo veliko nadarjenih in uspešnih učencev, o katerih pa z srednjih šol v zadnjem času ni povratno nobenih informacij več, kar je škoda. V splošnem ravnatelj ugotavlja, da je otroke zelo težko motivirat – ne vidijo prave perspektive za delo in učenje.

Ad 2.

Na zapisnik 12. seje ni bilo pripomb, zato smo ga potrdili.

Sklep 1: Člani aktiva se strinjamo s skupno organizacijo srečanja. G. Bevk bo od staršev zbral teme, ki bi jih obravnavali. Ravnatelj g. Orehovec pa bo obveščal ostale ravnatelje mariborskih šol.

G. Bevk, ki bi naj zbral teme za obravnavo na skupnem srečanju, je bil odsoten, zato tega podatka nimamo – v kontakt z njim stopi predsednica do drugega srečanja.

Sklep 2:

Vsak član aktiva naj aktivno sodeluje z ravnateljem šole, ki jo zastopa. Predsednica aktiva pa predlaga udeležbo na sestanku Kolegija ravnateljev mariborskih osnovnih šol. Za koordinacijo udeležbe na kolegiju bo poskrbel g. Orehovec.

Ga. Tonica Bončina je bila povabljena na kolegij ravnateljev, kjer je podrobno predstavila delo aktiva.

Ad. 3.

V razpravi je nov Zakon o šolski prehrani, ki naj bi ustrezneje določal financirane s strani države tako za srednje, kot tudi osnovne šole. Določeno pa je bilo, da se za OŠ s strani Ministrstva za šolstvo, malica (z določeno enotno ceno 0,80 €), subvencionira primarno 0,50 € za vse osnovnošolce in 0,30 € kot dodatna subvencija za osnovnošolce iz finančno ogroženih družin. Zaradi racionalne porabe hrane, pa zakon predvideva tudi evidentiranje obrokov. V primeru nepravočasne neodjave kosila ali malice, bodo morali starši plačati polno ceno obroka.

Ad. 4. 

Šolski koledar – največja sprememba je v tem, da bodo zimske počitnice v istem terminu tako za MB in LJ OŠ, kot tudi ta okoliške OŠ. Sledila je razprava o terminih počitnic. Nekateri so dejali, da so krompirjeve počitnice nepotrebne, saj se šola šele prav začne. Drugi so za četrtletja in po koncu vsakega četrtletja bi bile počitnice. Člani Aktiva povprašamo na svojih šolah za mnenje staršev glede krompirjevih počitnic do naslednjega sestanka.

Ad. 5. 

Načrti glede združevanja aktivov svetov staršev in drugih svetov staršev – nadaljnji sestanek in dogovori so še v teku.

Ad. 6. 

Razno:

–          Ga. Valerija z OŠ Majšperk je povedala o težavi na njihovi šoli – in sicer je telovadnica na šoli odprta, da bi jo lahko uporabljali učenci v popoldanskih urah, ni pa na razpolago avtobusnega prometa (prevoza) v tem času.

–          G.  Emil z OŠ Limbuš je še dodal, da za novoletni bazar pomagajo starši, veliko pa v tem času delajo tudi učitelji.

–          O zmanjšanju število delovnih zvezkov še ni bilo nič rečenega. Bomo videli v naslednjem šolskem letu, kako bo zastavljen delovni načrt po posameznih šolah. Priporočilo Ministrstva je 20 % zmanjšanje. Razen tega je dal Zavod za šolstvo predlog, naj zmanjšali za 20 % tudi učno snov.

–          Na MŠŠ so ustanovili delovno skupino v katero so imenovali tudi ga. Tonico.

–          V zvezi s kotizacijami nič novega – o trditvi ministra, da je šolam nakazano 1000,00 € ravnatelji niso vedeli nič o tem podatku.

–          G. Bertram z OŠ Leon Štukelj je opozoril na problem nasilja nad učenci, s katerim se vse bolj srečujejo.

Pobude:

–          Pri urah telovadbe naj bi bil že od prvega razreda naprej učitelj telovadbe – sedaj imajo telovadbo učiteljice, ki sicer poučujejo v razredu.

–          Na tekmovanjih bi naj bilo merilo za napredovanje 70 % znanja in ne le prvi trije najboljši učenci

–          Na OŠ Kamnica imajo zapisnike sveta staršev objavljene na spletnih straneh – vsi starši so podpisali izjavo, da se strinjajo z objavo podatkov.

–          G. Bojan z OŠ Angel Besednjak je povedal v zvezi z graditvijo solarnega ogrevanja, da so podpisali pismo o nameri, občina pa je le-to predala Agenciji. Tam so sedaj obstali. Dogovor – g. Fermišek pripravi dokumentacijo do 20.7. 2010

–          Tonica posreduje prošnjo o novih investicijskih dokumentih glede obnov posameznih šol, na podžupana g. Mikla– do 15.7.2010

 

Naslednji sestanek bo jeseni, po izvolitvi novih predstavnikov staršev.

Seja je bila zaključena ob 21.00 uri.

Zapisala:

Lidija Haložan Zagernik                                                                    Predsednica ASSMOŠ:

Tonica Bončina

Prisotni:

ga. Tonica Bončina – OŠ Draga Kobala
g. Bojan Fermišek – OŠ Angela Besednjaka
g. Karli Smodiš – OŠ Kamnica
g. Miran Šnuderl – OŠ Janka Padežnika
g. Emil Urbancl – OŠ Rada Robiča Limbuš
ga. Karmen Kolmanič – OŠ Slave Klavora
g. Bertram Wennigerholz – OŠ Leona Štuklja
ga. Lidija Haložan Z. – OŠ Toneta Čufarja
g. Matjaž Rajtmajer – OŠ Franca Lešnika  Vuka, Slivnica
ga. Barbara Kolar – OŠ Fram
g. Aleš Bandur – OŠ Starše
ga. Valerija Grobelšek – OŠ Majšperk

Sestanka se je udeležil še g. Rado Wutej , ravnatelj OŠ Rada Robiča Limbuš.

 Odsotni: g. Zoran Špolarič – OŠ Franceta Prešerna, g. Bevk Iztok – OŠ Martina Konšaka, ga. Manja Šeligo Čeleš (OŠ Tabor I), g. Igor Marovič (OŠ Maksa Durjave), g. Bojan Javornik (OŠ Bojana Ilicha), g. Zoran Turk (OŠ borci za severno mejo), član (OŠ Franca Rozmana Staneta).


Oddajte komentar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Komentirate prijavljeni s svojim WordPress.com računom. Odjava /  Spremeni )

Google photo

Komentirate prijavljeni s svojim Google računom. Odjava /  Spremeni )

Twitter picture

Komentirate prijavljeni s svojim Twitter računom. Odjava /  Spremeni )

Facebook photo

Komentirate prijavljeni s svojim Facebook računom. Odjava /  Spremeni )

Connecting to %s

ASSMOŠ

Naše poslanstvo je aktivno medsebojno povezovanje, organiziranje in informiranja udeležencev mariborskih osnovnih šol (otrok, učiteljev in staršev). Opozoriti in predlagati želimo spremembe za dvig kvalitete izvedbe vzgoje in izobraževanja v mariborskih osnovnih šolah.

Kontakt

e-naslov: info.assmos@gmail.com
%d bloggers like this: