Domov » Zapisniki » 2010/11 » Zapisnik 14. seje

Zapisnik 14. seje

ZAPISNIK  1. (14) seje ASSMOŠ,

dne  7. 10.  2010 ob 17. 00 uri, na OŠ Prežihovega Voranca

Predlagani dnevni red:

 1. Predstavitev Osnovne šole Prežihovega Voranca;
 2. Pregled zapisnika 13. seje in poročanje o novostih na področju zakonodaje in o drugih aktivnostih;
 3. Predlogi na temo letnega delovnega načrta aktiva za novo šolsko leto;
 4. Razno.

Ad 1.

V imenu OŠ Prežihovega Voranca nas je pozdravila ravnateljica ga. Janja Bukovec in obširno predstavila delo in življenje na šoli.

Ad 2.

Obravnavali smo teme, ki so bile aktualne že na zadnjem srečanju in so omenjene v zapisniku zadnje seje:

 1. Skupno srečanje staršev, predstavnikov občine, ravnateljev z ministrom za šolstvo ni bilo realizirano.
 2. Člani so poročali o izvajanju novega Zakona o šolski prehrani na posameznih OŠ. Ugotavljamo prednosti in slabosti, ki jih prinaša nova ureditev. Velik problem je zagotavljanje kvalitetne malice za ceno 0,80 €.
 3. Glede sprememb šolskega koledarja so menja staršev precej neenotna. Člani smo povprašali za mnenje staršev na posameznih šolah glede krompirjevih počitnic. V večini primerov starši niso naklonjeni dodatnim spremembam.
 4. Trenutno ne potekajo aktivnosti glede združevanja aktivov predstavnikov staršev. Redno pa si izmenjujemo stališča, ki jih imajo posamezni aktivi, glede novosti na področju šolske zakonodaje.
 5. 3.6.2010 je bil tudi prvi sestanek delovne skupine za starše na MŠŠ. V skupino so bili imenovani predsedniki posameznih aktivov (razen škofjeloškega) in še predstavniki iz drugih šol. Glavni sklep imenovanih članov je bil, da se nas predhodno obveščajo o nameravanih spremembah na področju osnovnega šolstva. Naslednja seja naj bi bila septembra 2010, vendar to ni bilo realizirano.
 6. Starši smo pozitivno sprejeli novost, da je pri urah telovadbe v prvi triadi prisoten tudi učitelj športne vzgoje.
 7. G. Bojan z OŠ Angel Besednjak je povedal, da so na šoli popravili streho, niso pa pristopili k investiciji za sončne kolektorje.
 8. Aktiv je tudi podprl spremembo ZOFI, da se zanesljivo nadaljuje uvajanje obveznega drugega tujega jezika v OŠ in da uvajanje poteka počasneje in kontrolirano.

Sklep: Glede na to, da je v novem šol. letu veliko novosti, bomo pozorni na morebitne probleme in tudi prednosti, ki jih prinaša nova zakonodaja.

Ad 3.

Glede letošnjih aktivnostih smo se dogovorili, da bomo tudi v tem šolskem letu na sestanek aktiva povabili podžupana zadolženega za šolstvo in ga seznanili s tekočimi problemi na naših šolah.

Nadaljevali bomo s povezovanjem svetov staršev na področju Štajerske. Glede na to, da bo potrebno opraviti veliko dela, smo na naslednje sestanke povabili tudi namestnike.

Naslednji sestanek bo na OŠ Slave Klavore konec novembra oziroma v začetku decembra.

 

Seja je bila zaključena ob 19.30 uri.

Zapisala:
Tonica Bončina                                                                    Predsednica ASSMOŠ:
Tonica Bončina

Prisotni:

ga. Tonica Bončina – OŠ Draga Kobala
g. Bojan Fermišek – OŠ Angela Besednjaka
g. Karli Smodiš – OŠ Kamnica
g. Boris Malenšek in Miran Šnuderl – OŠ Janka Padežnika
ga. Karmen Kolmanič – OŠ Slave Klavora
ga. Aleksandra berberih Slana – OŠ Prežihovega Voranca
g. Danilo Pintarič. – OŠ Toneta Čufarja
ga. Barbara Kolar – OŠ Fram
ga. Jožica Princl – OŠ Majšperk
ga. Manja Šeligo Čeleš – OŠ Tabor I

Sestanka se je udeležila še ga. Janja Bukovec ravnateljica OŠ Prežihovega Voranca.

 Odsotni: g. Zoran Špolarič – OŠ Franceta Prešerna, g. Bevk Iztok – OŠ Martina Konšaka, g. Bojan Javornik (OŠ Bojana Ilicha), g. Zoran Turk (OŠ borci za severno mejo), član (OŠ Franca Rozmana Staneta).


Oddajte komentar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Komentirate prijavljeni s svojim WordPress.com računom. Odjava /  Spremeni )

Google photo

Komentirate prijavljeni s svojim Google računom. Odjava /  Spremeni )

Twitter picture

Komentirate prijavljeni s svojim Twitter računom. Odjava /  Spremeni )

Facebook photo

Komentirate prijavljeni s svojim Facebook računom. Odjava /  Spremeni )

Connecting to %s

ASSMOŠ

Naše poslanstvo je aktivno medsebojno povezovanje, organiziranje in informiranja udeležencev mariborskih osnovnih šol (otrok, učiteljev in staršev). Opozoriti in predlagati želimo spremembe za dvig kvalitete izvedbe vzgoje in izobraževanja v mariborskih osnovnih šolah.

Kontakt

e-naslov: info.assmos@gmail.com
%d bloggers like this: