Domov » Zapisniki » 2010/11 » Zapisnik 16. seje

Zapisnik 16. seje

ZAPISNIK   3. (16) seje ASSMOŠ,

dne  2. 3. 2011 ob 17:00 uri, na OŠ Tabor I

Predlagani dnevni red:

  1. Predstavitev Osnovne šole Tabor 1;
  2. Pregled in realizacija sklepov 2. seje ASSMOŠ;
  3. Poročanje o sestanku Delovne skupine na MŠŠ 25.1.2011, sestanku aktivov 10.2.2011 in o aktivnostih povezovanja v Evropsko starševsko organizacijo;
  4. Obravnava stališč o povezovanju v Nacionalno zvezo aktivov;
  5. Obravnava drugih aktualnih vprašanji (Bela knjiga…);
  6. Razno.

Ad 1.

Predstavitev Osnovne šole Tabor I.

V imenu OŠ Tabor I nas je pozdravila ravnateljica ga. Jožica Rapac.

Šola je bila zgrajena leta 1978 skupaj z novo stanovanjsko sosesko S-23 in Nova vas I. Največje število učencev na šoli je bilo okoli 1800 učencev. Sedaj šolo obiskuje 480 učencev v 20-ih oddelkih. Na šoli deluje šolski sklad, s pomočjo katerega so sofinancirali zunanja igrala, akvarij/terarij, dvigalo za gibalno ovirane osebe. V zadnjem času so obnovili talne obloge (prej tapison), delno obnovili kuhinjo, obnovili WC-je, nabavili opremo – pohištvo za 9-letko, uredili parkirišče. Nujno potrebna pa je še obnova strehe, naravovarstvena učilnica, ureditev zunanjih športnih površin in investicije v telovadnico.

Šolo v naravi imajo v 3., 5. in 7. razredu. na šoli imajo še številne dodatne aktivnosti – raziskovalna dejavnost, tekmovanja, Sončkovi dnevi (ustvarjalne delavnice za bodoče prvošolčke in starše), tutorstvo (povezava 9. in 1. razredov). Na mednarodni ravni se povezujejo z OŠ v Indiji. Drug tuj jezik na šoli ni bil potrjen. Šolsko glasilo se imenuje Puščica.

Ad 2.

Pregled in realizacija sklepov 2. seje ASSMOŠ:

–       Enotne zimske počitnice še naprej absolutno podpiramo. Podporo o enotnih počitnicah smo ponovno izrazili tudi ministru Lukšiču.

Sklep: Odločitev o enotnih počitnicah je bila pravilna in jo podpiramo še naprej.

–       Drugi tuj jezik – vsaka šola to področje ureja po svoje – nekatere ponudijo kot prvi tuj jezik le ANG, druge pa tudi NEM. Ponekod se lahko učenci oz. njihovi starši sami odločijo, kateri tuj jezik bodo vzeli kot prvi tuj jezik.

–       Učbeniki – menimo, da se pri izdaji le teh preveč gleda gospodarska korist in korist založb in avtorjev učbenikov. Korist učencev in njihovega znanja bi morala biti pomembnejša od vsega ostalega.

Ad 3.

Poročanje o sestanku Delovne skupine na MŠŠ 25.1.2011, sestanku aktivov 10.2.2011 in o aktivnostih povezovanja v Evropsko starševsko organizacijo

–       Ga. Kumperščak z OŠ Bratov Polančičev poroča, da skupen sestanek OŠ, vrtcev in srednjih šol ni obrodil nekih sadov. Sestanek je izzvenel brez nekih sklepov in iztočnic.

–       Vsem predstavnikom Aktivov je bil posredovan Zapisnik drugega sestanka Aktivov v Mariboru, kjer smo se strinjali o nameravanem združevanju v Zvezo Aktivov.

Ad 4.

Obravnava stališč o povezovanju v Nacionalno zvezo aktivov

Povezovanje Aktivov v Sloveniji

Naš aktiv podpira predvsem regionalno povezovanje Aktivov oz. OŠ znotraj posameznih regij

Glede povezovanja na nacionalni ravni smo za Nacionalno zvezo Aktivov SS OŠ Slovenije. Glede usklajevanja in dela predlagamo.

–       Enakomerno zastopanost regij v Nacionalni zvezi aktivov:

Vsaka regija bi imela po dva predstavnika v Nacionalni zvezi.

Šole so razporejene po kriterijih  MŠŠ na 12 regij. To pomeni 24 člansko skupščino.

Zavzemamo se tudi za operativno skupino koordinacijo predsednikov. Glede skupščine predlagamo imenovanje predsednika in namestnika, ter po potrebi tajnika. Sedež Nacionalne zveze Aktivov SSOŠ Slovenije naj bi bil na Zavodu za šolstvo.

Podpiramo tudi avtonomijo vsakega posameznega aktiva znotraj Nacionalne zveze.

–       Povezovanje Aktivov na mednarodni ravni. V Sloveniji je bil na obisku predsednik Evropske starševske organizacije EPA. Sestal se je s predstavnikom domžalsko-kamniškega in ljubljanskega aktiva. Seznanil ju je o delovanju organizacije. V prihodnje bomo pridobili še več informacij o tem združenju, za katerega se plačuje tudi članarina: od 200 – 1500 €.

14.3. bo konferenca na Madžarskem – udeležil se je bo g. Krajnc iz Lj, v lastni režiji.

Ad 5.

Obravnava drugih aktualnih vprašanji (Bela knjiga…)

–       Deli Bele knjige o šolstvu, ki sploh še ni potrjena, so že bili vključeni v predlog Sprememb zakon o šolstvu, kar se nam zdi absolutno nedopustno.

–       Spremembe v OŠ in novi izzivi – g. Melanšek z OŠ Janko Padežnik poudari, da če so starši aktivni in »zahtevni« do šole, je tudi šola aktivna. Pred ravnatelje je po novem postavljena tudi vloga managerja, pomočniki pa bi naj bili strokovni pedagoški vodje. Njegovo mnenje je, da so bili 9-letka in izbirni predmeti čisto praktična poteza za reševanje učiteljskega kadra ob vse manjših generacijah otrok.

Ad 6.

Razno

–       Informatorji preko javnih del – več staršev opozarja na nenadno ukinitev prisotnosti delavcev preko javnih del – informatorjev na osnovnih šolah. Menijo, da je bila s prisotnostjo otrokom zagotovljena večja varnost.

 Sklep: Vsak predstavnik Aktiva na svoji šoli poizve – ali in kako dolgo so imeli delavca iz javnih del, kaj so bile konkretno njegove naloge in kako šole sedaj rešujejo ta problem odsotnosti informatorja oziroma kje vidijo največje probleme ob sedanji odsotnosti informatorjev.

 

–       Na naslednje srečanje bi ponovno povabili podžupana – g. Mikla, da ponovno poda odgovore na tekoče aktivnosti MOM v zvezi z OŠ in potek investicijskih vlaganj. Za povabilo in ureditev sestanka poskrbita g. Boris in g. Karli. Predstavniki predlagamo teme, zbira jih g. Melanšek.

–       Ga. Manja na naslednji sestanek povabi ostale mariborske šole, ki se še niso priključili aktivu.

Naslednji sestanek bo na OŠ Tone Čufar, predvidoma v 2. polovici aprila.

Seja je bila zaključena ob 20.00 uri.

Zapisala:

Lidija Haložan Zagernik

Predsednica ASSMOŠ:

Tonica Bončina

Prisotni:

ga. Tonica Bončina – OŠ Draga Kobala

g. Karli Smodiš – OŠ Kamnica
g. Boris Malenšek – OŠ Janka Padežnika
g. Kristjan Lasbaher – OŠ Slave Klavora
g.Aleš Kumperščak – OŠ Bratov Polančičev
ga. Lidija Haložan Zagernik – OŠ Toneta Čufarja
g. Danilo Pintarič – OŠ Toneta Čufarja
ga. Barbara Kolar Berglez – OŠ Fram
ga. Manja Šeligo Čeleš – OŠ Tabor I
ga. Jožica Princl – OŠ Majšperk

Sestanka se je udeležila še ga. Jožica Rapac, ravnateljica OŠ Tabor I.

Odsotni:

g. Bojan Fermišek – OŠ Angela Besednjaka, ga. Aleksandra Berberih Slana – OŠ Prežihovega Voranca, g. Emil Urbancl – OŠ Rada Robiča, g. Smiljan Zgozdnik – OŠ Leona Štuklja, g. Matjaž Rajtmajer – OŠ Franca Lešnika Vuka , Orehova vas, g. Zoran Špolarič – OŠ Franceta Prešerna, g. Bevk Iztok – OŠ Martina Konšaka, g. Bojan Javornik – OŠ Bojana Ilicha,  g. Zoran Turk – OŠ borci za severno mejo),  g. Igor Marovič –  OŠ Maksa Durjave, ga. Mateja Muršak – OŠ Polskava, član (OŠ Franca Rozmana Staneta)


Oddajte komentar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Komentirate prijavljeni s svojim WordPress.com računom. Odjava /  Spremeni )

Google photo

Komentirate prijavljeni s svojim Google računom. Odjava /  Spremeni )

Twitter picture

Komentirate prijavljeni s svojim Twitter računom. Odjava /  Spremeni )

Facebook photo

Komentirate prijavljeni s svojim Facebook računom. Odjava /  Spremeni )

Connecting to %s

ASSMOŠ

Naše poslanstvo je aktivno medsebojno povezovanje, organiziranje in informiranja udeležencev mariborskih osnovnih šol (otrok, učiteljev in staršev). Opozoriti in predlagati želimo spremembe za dvig kvalitete izvedbe vzgoje in izobraževanja v mariborskih osnovnih šolah.

Kontakt

e-naslov: info.assmos@gmail.com
%d bloggers like this: