Domov » Zapisniki » 2011/12 » Zapisnik 19. seje

Zapisnik 19. seje

ZAPISNIK 19. seje ASSMOŠ, oz. 1. seje v šol.l. 2011/12

dne  11.10.2011 ob 18. uri, na OŠ Draga Kobala

Predlagani dnevni red:

  1. Predstavitev OŠ Draga Kobala;
  2. Poročilo o aktivnostih v povezavi z ASSMOŠ, volitve podpredsednika, pripombe na Zakon o OŠ in drugo;
  3. Poročilo o aktivnostih Nacionalne zveze aktivov svetov staršev Slovenije, pregled dopolnjenega poslovnika in drugo;
  4. Obravnava drugih aktualnih vprašanji;
  5. Razno.

Ad 1.

Predstavitev Osnovne šole Draga Kobala

Pozdravila nas je ravnateljica in ob že znanih stvareh je povedala, da letos šolo obiskuje 476 otrok. Podružnica Brezje ima 3 razrede, na šoli je skupno zaposlenih 76 oseb. V prve razrede je vpisanih 69 otrok. Ker šolo obnavljajo, imajo trenutno dvo-izmenski pouk. Pridobili bodo 9 obnovljenih učilnic. Dva tuja jezika sta na šoli od 7-9 razreda.

Ad 2.

Poročilo o aktivnostih v povezavi z ASSMOŠ, volitve podpredsednika, pripombe na Zakon o OŠ in drugo;

Ga. Tonica Bončina nas je seznanila z nekaj aktualnostmi in predlagala:

–       Potegovali bi se za informatorje – od 900 delavcev, ki so v preteklosti delali po šolah, jih je letos vključenih le 200

–       Na srečanje bi v Maribor povabili Ministra za šolstvo.

–       Kar se tiče gradnje sončnih elektrarn na strehah OŠ, ni več zadržkov.

–       Predsednik Zveze aktivov je bil imenovan v delovno skupino za delovne zvezke. Sestal se je tudi z iniciativo Kakšno šolo hočemo in z  ………..

–       Drugi tuj jezik bo verjetno spet ukinjen. Čeprav so ponekod dobri rezultati, ni evalvacije in strokovne študije o rezultatih.

Sklep:  Naše mnenje glede drugega tujega jezika ponovno posredujemo poslanskih skupinam

Ob tem so še predstavniki posameznih šol dali mnenje o koristnosti drugega tujega jezika. Večjih težav otroci nimajo na nobeni šoli. Takojšnje spremembe bi tako spet privedle do neusklajenega stanja in prehitrih odločitev, zato sprejmemo še en sklep.

Sklep : Predlagamo vladi, da se Zakon o šolstvu ne obravnava in se o njem ne odloča, dokler ne bodo mnenja usklajena in strokovno podprta.

Tudi ostale predsednike aktivov bomo obvestili, naj to v svojih sredinah obravnavajo in sprejmejo podobno pobudo.

Tonica Bončina zaradi povečanega obsega dela in usklajevanja z Zvezo aktivov predlaga, da volimo dva podpredsednika – eden iz mestnih šol in eden iz primestnih šol.

Sklep : Soglasno potrjujemo, da bosta v ASSMOŠ dva podpredsednika

–       mestne šole bo zastopal g. Boris Malenšek, z OŠ Janko Padežnik

–       primestne šole (Hoče, Rače, Miklavž, Fram, …) – še zbiramo predloge, pomagal pa nam bo ravnatelj OŠ Slivnica, da aktiviramo še ostale predstavnike Svetov staršev, ki se nam še niso pridružili.

Temu primerno bomo prilagodili naš pravilnik delovanja – do naslednjič ga vsi člani preletimo in podamo pripombe (brišemo besedo odbor).

Ad 3.

Poročilo o aktivnostih Nacionalne zveze aktivov svetov staršev Slovenije, pregled dopolnjenega poslovnika in drugo;

V novembru bo predvidoma skupščina Zveze SSOŠS, kjer se bo sprejemal Pravilnik o delovanju. Posebej pozorni moramo biti na točko 18 – pristojnosti predsednika in pa še vedno število predstavnikov iz posamezne regije. Potegujemo se za varianto B – kapica na 3-4 osebe po regiji. Več kot 40 oseb dejansko ni operabilen sestanek. Problem bo nesklepčnost in nemobilnost, saj se težko večje število članov vozi na sestanke v Ljubljano. Pred Skupščino v LJ moramo imeti še en sestanek, na katerem se uskladimo. Sestanek bo na OŠ Fram.

Ad 4.

Obravnava drugih aktualnih vprašanji;

Delovni zvezki – pritisk založnikov je še vedno velik, – gradivo nam bo poslano v vpogled s strani Tonice. Prav tako je ga. Tonica dobila gradivo za Cankarjevo priznanje 8. in 9. razredov – nekateri starši in učitelji so naboru knjig nasprotovali – tudi to gradivo nam bo posredovano naknadno.

Predstavniki ASSMOŠ poskušamo pridobiti podatke o delovnih zvezkih na vsaki posamezni šoli – katere uporabljajo in njihove cene po razredih. Do naslednjega leta bomo to spravili v preglednico, da bomo o tem lahko diskutirali. Ugotavljali smo, da se na posameznih šolah večkrat sprejme paket, starši pa ne vedo, kaj je v tem zajeto. V Sloveniji je potrjenih 350 različnih DZ (učbenikov). G. Rajtmajer bo pripravil pripombe glede učbenika in DZ za angleški jezik – kar se tiče izpolnjenosti nalog in dejanske rabe DZ pri pouku.

Vsak predstavnik pridobi podatke: razred/ število DZ/ seznam DZ / ceno vseh DZ skupaj. Pri tem nemščino ne upoštevamo.

Delovanje – kadar so nam v pregled poslani razni osnutki, jih je treba pogledati in podati mnenje predsednici – le tako lahko ukrepamo naprej in podajamo naše skupno mnenje.

Ad 5.

Razno

– nekaj predstavnikov je povprašalo, kako je s podaljšanim bivanjem. NA nekaterih šolah namreč naredijo v okviru OPB vso nalogo, medtem ko so drugje otroci deležni le varstva in aktivnosti na svežem zraku. Načeloma ima tudi OPB načrt dela – navodilo pa da ravnateljica.  Predstavniki se pozanimamo, kako poteka OPB na naši šoli in kako in kdaj se otroci združujejo.

Naslednji sestanek bo na OŠ Fram v novembru 2011.

Seja je bila zaključena ob 20.00 uri.

Zapisala:

Lidija Haložan Zagernik

Predsednica ASSMOŠ:

Tonica Bončina

Prisotni:

ga. Tonica Bončina – OŠ Draga Kobala
g. Boris Malenšek – OŠ Janka Padežnika
ga. Tatjana Frangeš – OŠ Angela Besednjaka
ga. Darja Gojkošek – OŠ borci za severno mejo
g. Emil Urbancl – OŠ Rada Robiča
g. Karmen Kolmanič – OŠ Slave Klavora
g. Miloš Petelin – OŠ Tabor I
ga. Lidja Haložan Zagernik – OŠ Toneta Čufarja
g. Matjaž Rajtmajer – OŠ Franca Lešnika Vuka, Orehova vas
ga. Barbara Kolar Berglez – OŠ Fram
ga. Jožica Princl – OŠ Majšperk

Sestanka se je udeležila še pomočnica ravnateljice OŠ Draga Kobala.

Odsotni:

g. Karli Smodiš – OŠ Kamnica, g.Aleš Kumperščak – OŠ Bratov Polančičev, ga. Aleksandra Berberih Slana – OŠ Prežihovega Voranca, , g. Smiljan Zgozdnik – OŠ Leona Štuklja, , g. Zoran Špolarič – OŠ Franceta Prešerna, g. Bevk Iztok – OŠ Martina Konšaka, g. Bojan Javornik – OŠ Bojana Ilicha,  ),  g. Igor Marovič –  OŠ Maksa Durjave, ga. Mateja Muršak – OŠ Polskava, član (OŠ Franca Rozmana Staneta)


Oddajte komentar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Komentirate prijavljeni s svojim WordPress.com računom. Odjava /  Spremeni )

Google photo

Komentirate prijavljeni s svojim Google računom. Odjava /  Spremeni )

Twitter picture

Komentirate prijavljeni s svojim Twitter računom. Odjava /  Spremeni )

Facebook photo

Komentirate prijavljeni s svojim Facebook računom. Odjava /  Spremeni )

Connecting to %s

ASSMOŠ

Naše poslanstvo je aktivno medsebojno povezovanje, organiziranje in informiranja udeležencev mariborskih osnovnih šol (otrok, učiteljev in staršev). Opozoriti in predlagati želimo spremembe za dvig kvalitete izvedbe vzgoje in izobraževanja v mariborskih osnovnih šolah.

Kontakt

e-naslov: info.assmos@gmail.com
%d bloggers like this: