Domov » Zapisniki » 2011/12 » Zapisnik 21. seje

Zapisnik 21. seje

ZAPISNIK  21. seje ASSMOŠ, oz. 3. seje v šol.l. 2011/12

dne  26. 1. 2012 ob 18. uri, na OŠ bratov Polančičev

Predlagani dnevni red:

  1. Predstavitev OŠ bratov Polančič, Maribor;
  2. Pregled zapisnika zadnje seje in poročilo o izvedenih aktivnostih;
  3. Obravnava sprememb Pravil delovanja ASSMOŠ;
  4. Volitve predsednika/predsednice ASSMOŠ;
  5. Obravnava tem povezanih z ZASS;
  6. Razno.

Zaradi manjše udeležbe članov, smo pred pričetkom počakali 15 min in nato pričeli z delom z 10 člani, kar je bilo dovolj za sklepčnost.

Ad 1. – Predstavitev Osnovne šole bratov Polančič

Pozdravila nas je ravnateljica ga. ga. Brigita Smogavec, prof., ravnateljica OŠ Bratov Polančičev.                Šolo obiskuje nekaj čez 300 otrok, imajo centralno kuhinjo in pripravijo dnevno okoli 700 kosil – okoli 400 jih vozijo na OŠ Franc Rozman Stane. 60 % otrok se vozi iz okoliša, varstvo je urejeno v 5 oddelkih do 17.00 ure, jutranje varstvo pa se začne ob 6.15. Med cca. 300 otroci imajo 16 Romov in kar nekaj tujcev. Drugi tuj jezik pri njih še ni obvezen, saj ni bilo 100 % podpore s strani staršev. Ravnateljica je opisala številne aktivnosti na šoli.

Ad 2. – Pregled zapisnika zadnje seje in poročilo o izvedenih aktivnostih:

Ga. Tonica Bončina nas je seznanila z nekaj aktualnimi temami:

–       V lanskem šolskem letu nismo realizirali sestanka z ministrom Lukšičem. Ta sklep aktiva bomo poskušali izvesti v tem šolskem letu.

–       Ponovno smo razpravljali o sončnih elektrarnah na zgradbah osnovnih šol. Pojavilo se je vprašanje požarne varnosti. Dogovorili smo se, da o tej problematiki pridobimo več informacij.

–       Pripravili smo tabelo s cenami delovnih zvezkov za nekatere šole. Glede učbenikov in delovnih zvezkov bomo starši pozvali strokovne aktive učiteljev in ravnatelje, naj skrbno pretehtajo izbor učbenikov, delovnih zvezkov in učnih pripomočkov in naj se odločijo samo za tiste, ki so nujno potrebni za kvalitetno izvedbo pouka.

Ad 3.  –  Obravnava sprememb Pravil delovanja ASSMOŠ;

Tonica Bončina je zaradi povečanega obsega dela, vključevanje osnovnih šol izven MOM in usklajevanja z Zvezo aktivov že na prejšnjem sestanku predlagala, da volimo dva podpredsednika – eden iz mestnih šol in eden iz ostalih šol vključenih v aktiv. Za OŠ s področja MOM je bil izvoljen Boris Melanšek in ostalih šol Matjaž Rajtmajer. Pravilnik ASSMOŠ se spremeni tako, da ima Aktiv dva predsednika. Sprejete in potrjene so bile tudi druge predlagane spremembe. V prihodnje pa bomo razmislili o imenu aktiva. Dopolnjen pravilnik je v prilogi.

Sklep : Z današnjim dnem 26.1.2012 velja dopolnjen Pravilnik o delovanju Aktiva svetov staršev mariborskih šol.

Ad 4. – Volitve predsednika/predsednice ASSMOŠ

Predsednica je opozorila, da ji je potekel triletni mandat in, da je potrebno izvesti volitve.

Na dnevni red smo dodatno uvrstili točko 4. Volitve predsednika/predsednice ASSMOŠ. Ponovno kandidaturo je potrdila dosedanja predsednica dr. Tonica Bončina. Izvedli smo volitve.

Sklep : Soglasno smo za naslednje triletno obdobje (šol. leto 2011/12 do 2014/15) potrdili mandat dosedanji predsednici dr. Tonici Bončina.

Ad 5. – Obravnava tem v zvezi s ZASSS in drugo:

–       Zveza aktivov svetov staršev je pripravila in aktivirala spletno stran: http://www.zasss.si/index.html. Člani aktiva lahko posredujejo pripombe in predloge v zvezi s spletno stranjo.

–       Potrebno je dopolniti zemljevid z vključenimi sveti staršev v ASSMOŠ.

–       Spletno stran ASSMOŠ dopolnimo z novimi zapisniki in aktualnimi temami.

–       Predvideni datumi z skupščino ZASSS so 14. ali 21.4. in 12. ali 19. maj.

–       Predstavniki pridobimo še mnenja in dodatne informacije o evropskih združenji staršev.

–       Za teme, ki bi se obravnavale na skupščini, predlagamo: zaposlovanje informatorjev , delovni zvezki učbeniki, šolske potrebščine, določitev pravil glede sodelovanja z drugimi združenji, društvi, civilnimi pobudami itd.

Ad 6.  – Razno

–       Sprejet je bil Pravilnik o otrocih s posebnimi potrebami in usmerjanja, predsednica pošlje povezavo na spletno stran.

–       V kratkem bo sestanek Koordinacije predsednikov ZASSS. Za kraj sestanka smo predlagali šolo iz našega aktiva – OŠ Franca Lešnika Vuka, Slivnica.

Naslednji sestanek bo na OŠ Janko Padežnik, konec marca

Seja je bila zaključena ob 20.00 uri.

Zapisala:

Lidija Haložan Zagernik

Predsednica ASSMOŠ:

Dr. Tonica Bončina

Prisotni:

ga. Tonica Bončina – OŠ Draga Kobala
g. Boris Melanšek – OŠ Janka Padežnika
g. Borut Gostenčnik – OŠ Kamnica
g. Emil Urbancl – OŠ Rada Robiča
g. Karmen Kolmanič – OŠ Slave Klavora
ga. Lidja Haložan Zagernik – OŠ Toneta Čufarja
g. Matjaž Rajtmajer – OŠ Franca Lešnika Vuka, Orehova vas
g. Aleš Kumperščak – OŠ bratov Polančičev
g. Karl Petelinšek – OŠ Poljčane
ga. Barbara Kolar Berglez – OŠ Fram

Sestanka se je udeležila še ga. Brigita Smogavec, prof., ravnateljica OŠ Bratov Polančičev.

Odsotni:
ga. Aleksandra Berberih Slana – OŠ Prežihovega Voranca, g. Smiljan Gozdnik – OŠ Leona Štuklja, g. Zoran Špolarič – OŠ Franceta Prešerna, g. Bevk Iztok – OŠ Martina Konšaka, g. Bojan Javornik – OŠ Bojana Ilicha,  g. Igor Marovič –  OŠ Maksa Durjave, ga. Mateja Muršak – OŠ Polskava, član (OŠ Franca Rozmana Staneta),  g. Miloš Petelin – OŠ Tabor I,  ga. Jožica Princl – OŠ Majšperk, ga. Tatjana Frangeš – OŠ Angela Besednjaka, ga. Darja Gojkošek – OŠ Borci za severno mejo


Oddajte komentar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Komentirate prijavljeni s svojim WordPress.com računom. Odjava /  Spremeni )

Google photo

Komentirate prijavljeni s svojim Google računom. Odjava /  Spremeni )

Twitter picture

Komentirate prijavljeni s svojim Twitter računom. Odjava /  Spremeni )

Facebook photo

Komentirate prijavljeni s svojim Facebook računom. Odjava /  Spremeni )

Connecting to %s

ASSMOŠ

Naše poslanstvo je aktivno medsebojno povezovanje, organiziranje in informiranja udeležencev mariborskih osnovnih šol (otrok, učiteljev in staršev). Opozoriti in predlagati želimo spremembe za dvig kvalitete izvedbe vzgoje in izobraževanja v mariborskih osnovnih šolah.

Kontakt

e-naslov: info.assmos@gmail.com
%d bloggers like this: