Domov » Zapisniki » 2011/12 » Zapisnik 22. seje

Zapisnik 22. seje

ZAPISNIK  22.  seje ASSMOŠ, oz. 4. seje v šol.l. 2011/12

dne  29.3.2012 ob 18. uri, na OŠ Janka Padežnika

Predlagani dnevni red:

  1. Predstavitev OŠ Janka Padežnika, Maribor;
  2. Pogovor o sončnih elektrarnah in energetski učinkovitosti OŠ – gostja dr. Vlasta Krmelj
  3. Pregled zapisnika zadnje seje in poročilo o izvedenih aktivnostih;
  4. Organizacija aktiva ob obisku ministra Žiga Turka v MB
  5. Obravnava tem povezanih z ZASSS (skupščina Gornja Radgona)
  6. Razno.

Zaradi pomembnosti teme o sončnih elektrarnah smo se dogovorili, da zamenjamo 1. in 2. točko dnevnega reda. Začeli smo z drugo točko:

Ad 2.

Dr. Vlasta Krmelj nam je podrobno poročala o načrtih glede sončnih elektrarn in energetsko obnovo šol v Podravju. Glede na to, da je občina ustanovitelj osnovnih šol, je v pripravi javni razpis za investicije zasebnikov v sončne elektrarne. Ker je bil pred kratkim spremenjen pravilnik o požarni varnosti, se bodo zahteve iz razpisa dopolnjevale. Kot prvo je potrebno pripraviti nov požarni red (prostor za prah za gašenje mora zagotoviti investitor fotovoltaike) in gasilsko zvezo obvestiti o namestitvi sončne elektrarne. Po novem mora objekt imeti še nalepke, da je pod visoko napetostjo.

G. Fermišek je povedal, da se na OŠ Angela Besednjaka že dve leti ukvarjajo s tem, da bi dobili vsa dovoljenja za postavitev sončnih celic na streho šole. Novi moduli tudi že omogočajo izklop na daljavo v primeru nevarnosti.

V Mestni občini Maribor pa je velik problem ureditev šol, da bi bile energetsko varčne (kotlovnice, izolacija, fasade, stavbno pohištvo …). Potrebna sredstva znašajo okoli 70 mio sredstev, ki pa jih občina nima.

Ad 1.

Predstavitev Osnovne šole Janko Padežnik

Pozdravila nas je ravnateljica ga. Simona Filipič, ravnateljica OŠ Janko Padežnik.  Šola je praznovala že 135 letnico. Imajo zgodnje poučevanje tujega jezika in tudi izbirno poučevanje. Ob tem so uvedli še zgodnje poučevanje naravoslovja in učitelji prirejajo tudi tabore naravoslovja. Na šoli deluje Šolski sklad in Sklad za nadarjene. Prioriteta šole je delo na socialnih veščinah – pri vsakem učencu krepijo njegovo močno področje – naloge in program pripravi skupina učiteljev. Šole v naravi so organizirane v 3, 6 in 8 razredu – vedno so v CŠOD. Največ denarja dobijo z zbiranjem starega papirja- pobirajo vsak drugi mesec na en določen dan. Tekmujejo za kino in sladoled. V prvi triadi imajo tudi šolo smučanja. Sodelujejo na tekmovanju First lego liga. Za romske učence imajo zaposleno tudi romsko učiteljico, ki skrbi za vez med starši in šolo.

Ad 3.

Pregled zapisnika zadnje seje in poročilo o izvedenih aktivnostih:

Zapisnik in sklepe smo pregledali, pripomb ni bilo, zato smo ga potrdili.

Ad 4.

Organizacija delovne skupine ASSMOŠ

 Predlagali smo Delovno skupino ob obisku ministra.

Sklep: Člani delovne skupine so: Bončina Tonica, Matjaž Rajtmajer, Boris Melanšek in  Borut Gostenčnik.

Ad 5.

Obravnava tem povezanih z ZASSS (skupščina Gornja Radgona)

V okviru skupščine v Gornji Radgoni so predvidene 4 delavnice:

  1. 1.    Kakovost izvajanja izobraževalnega in vzgojnega dela v šoli
  2. 2.    Kakovost šolskega delovnega okolja in storitev
  3. 3.    Kakovost učnega programa
  4. 4.    Kakovost učnih gradiv in pripomočkov.

Sklep:

V delovno skupino za delavnico 1 predlagamo Matjaža Rajtmajera.

V delovno skupino za delavnico 3 predlagamo Borisa Melanška.

Sklep:

Člani ASSMOŠ se strinjamo, da se začne postopek včlanitve ZASSS v Evropsko združenje staršev.

Ad 6.

Razno

–       Predsednica nas je seznanila, da lahko tudi vsak posameznik pošlje vprašanje neposredno po elektronski pošti na ZASSS, vedno pa s kopijo obvesti tudi svoj Aktiv, katerega član je.

–       Nekaj staršev je izrazilo še nestrinjanje in zaskrbljenost z višino financiranja raznih aktivnosti (25 € za športni dan, 300 € valeto …) na njihovih šolah in izmenjala so se mnenja, kakšne izkušnje imajo drugi.

–       Starši se strinjamo, da je OŠ osnovna in bi morala biti bolj enaka za vse.

–       Izpostavljeno je bilo vprašanje o namestitvi varnostnih kamer znotraj in zunaj šolskih prostorov.

Naslednji sestanek bo maja na OŠ Angel Besednjak.

Seja je bila zaključena ob 21.20 uri.

Zapisala:

Lidija Haložan Zagernik

Predsednica ASSMOŠ:

Dr. Tonica Bončina

Prisotni:

ga. Tonica Bončina – OŠ Draga Kobala
g. Boris Melanšek – OŠ Janka Padežnika
g. Bojan Fermišek – OŠ Angela Besednjaka
g. Borut Gostenčnik – OŠ Kamnica
g. Emil Urbancl – OŠ Rada Robiča
g. Karmen Kolmanič – OŠ Slave Klavora
g. Miloš Petelin – OŠ Tabor I
g. Matjaž Rajtmajer – OŠ Franca Lešnika Vuka, Slivnica
ga. Barbara Kolar Berglez – OŠ Fram
g. Aleš Kumperščak – OŠ bratov Polančičev
ga. Lidja Haložan Zagernik – OŠ Toneta Čufarja
g. Karl Petelinšek – OŠ Poljčane
g. Tomaž Kričej – OŠ Selnica ob Dravi

Sestanka se je udeležila še ga. Simona Filipič, prof., ravnateljica OŠ Janka Padežnika.in ga.dr. Vlasta Krmelj (Energetska agencija za Podravje )

Odsotni:
ga. Aleksandra Berberih Slana – OŠ Prežihovega Voranca, g. Smiljan Gozdnik – OŠ Leona Štuklja, g. Zoran Špolarič – OŠ Franceta Prešerna, g. Bevk Iztok – OŠ Martina Konšaka, g. Bojan Javornik – OŠ Bojana Ilicha,  g. Igor Marovič –  OŠ Maksa Durjave, ga. Mateja Muršak – OŠ Polskava, član (OŠ Franca Rozmana Staneta), ga. Jožica Princl – OŠ Majšperk, ga. Darja Gojkošek – OŠ Borci za severno mejo


Oddajte komentar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Komentirate prijavljeni s svojim WordPress.com računom. Odjava /  Spremeni )

Google photo

Komentirate prijavljeni s svojim Google računom. Odjava /  Spremeni )

Twitter picture

Komentirate prijavljeni s svojim Twitter računom. Odjava /  Spremeni )

Facebook photo

Komentirate prijavljeni s svojim Facebook računom. Odjava /  Spremeni )

Connecting to %s

ASSMOŠ

Naše poslanstvo je aktivno medsebojno povezovanje, organiziranje in informiranja udeležencev mariborskih osnovnih šol (otrok, učiteljev in staršev). Opozoriti in predlagati želimo spremembe za dvig kvalitete izvedbe vzgoje in izobraževanja v mariborskih osnovnih šolah.

Kontakt

e-naslov: info.assmos@gmail.com
%d bloggers like this: