Domov » Zapisniki » 2011/12 » Zapisnik 23. seje

Zapisnik 23. seje

ZAPISNIK  23.  seje ASSMOŠ, oz. 5. seje v šol.l. 2011/12

dne  23.5.2012 ob 18. uri, na OŠ Angel Besednjak

Predlagani dnevni red:

  1. Predstavitev OŠ Angela Besednjaka, Maribor;
  2. Pregled zapisnika zadnje seje in poročilo o izvedenih aktivnostih;
  3. Poročilo o temah na skupščini ZASSS (Bončina, Rajtmajer, Melanšek)
  4. Obravnava aktualnih tem
  5. Razno.

Ad 1.

OŠ Angel Besednjak je praznovala 60 let. Šolo so v preteklosti obiskovali predvsem otroci iz ‘vojaških’ družin. Šola je bila pred kratkim obnovljena – tudi z donacijami staršev, vlagajo pa tudi v nadarjene učence, s katerimi delajo tudi ob vikendih. Na šoli imajo informatorja, ki ga financirajo preko socialnih skladov.

Ad 2.

Zapisnik je pregledan, pripomb ni, zato se potrdi.

Ad 3.

Za podpredsednico je bila izvoljena ga. Tonica Bončina. Vedno bolj se kaže, da bo potrebno vključiti tudi srednje šole in pa vrtce. Edini tak primer, ki pa dobro deluje je na področju Aktiva Škofja Loka. Splošno mnenje staršev našega Aktiva je, da to podpiramo, skeptični smo le glede srednjih šol, saj Sveti staršev tam niso tako aktivni in jih tudi manj pritegnejo k sodelovanju.. Vrtci pa so večkrat priključeni osnovnim šolam in z njimi bolj povezani, zato bomo njih najprej povabili.

SKLEP : V Aktiv SSMOŠ povabimo predstavnike staršev vrtcev in srednjih šol.

Varčevalni ukrepi so zaenkrat še zunaj novega Zakona, – želeli so diktiranje minimalnega šrtevila otrok na posamezno šolo, s čemer pa se krati pravica staršev do prostega odločanja.

Dana je pripomba, da je potrebno dvigniti avtoriteto učiteljev, potrebno je sodelovanje ravnateljev in učiteljev, če želimo kaj spremeniti (področje delovnih zvezkov). Tudi učitelji bi potrebovali svojo stanovsko združbo, tako, kot jo imajo ravnatelji.

Ga. Bončina in g. Rajtmajer sta poročala o delu po skupinah na ZASSS, kjer so delovali v večih skupinah – o delu SS na šolah, Kakovost šolskega okolja, kakovost učnega programa in kakovost učnih gradiv. Zanimiva je ugotovitev, da v Zakonu o šolstvu ni opredeljeno, da mora imeti SS namestnika predsednika, kar pa je seveda smiselno, zato se bo predlagala zakonska dopolnitev. Na nekaterih šolah člani Sveta Staršev nimajo predstavnika v Svetu šole in zato ni pretoka informacij.. Veni od delovnih skupin so predelovali modele samoocenjevanjav- 29 šol v Sloveniji standard »Kakovost za prihodnost)«. Na področju kokovosti šolskega okoliša so v delovni skupini pri ZASSS ugotavljali, da bi morale vse šole imeti čim bolj enotne pogoje (urejeni prevozi otrok, varne poti, šolski skladi …) V skupini Kakovost učnih gradiv so bili zelo deljavni – pregledovali so delovne zvezke – količino in ceno in oblikovali smernice za nabavo delovnih zvezkov, ki so bile posredovane vsem šolam.

Do naslednjega sestanka (oz. do 10.6.12, bomo ponovno zbrali podatke o zneskih po posameznih OŠ – podatke bo zbrala ga. Bončina.

ZASSS je zaprosil za sodelovanje v Evropski zvezi Svetov staršev. V naslednjem letu bo sprememba Zakona o financiranju – v tem okviru bomo poskusili vključiti tudi financiranje ZASSS oziroma vsaj za članstvo v Evropski zvezi.

Ad 4

Ga. Tonica nas je obvestila, da smo dobili delovni koledar za naslednje šolsko leto.

Glede delovnih skupin v ASSMOŠ smo se strinjali, da delovne skupine končajo svoje delo, preden oblikujemo nove – raje manj in  tisto kvalitetno, kot veliko delovnih skupin, ki niso učinkovite.

Ko se bo spreminjal tudi Zakon o sestavi Svetov zavoda, imamo možnost predlagati sestavo in priporočila za predsednika – le ta kje skoraj na vseh šolah predstavnik zaposlenih (le v dveh OŠ je predsednik predstavnik občine).

Ad 5.

K sodelovanju bomo povabili OŠ Olge Meglič s Ptuja.

Naslednji sestanek bo še v juniju na OŠ Kamnica.

Seja je bila zaključena ob 21.15 uri.

Zapisala:

Lidija Haložan Zagernik

Predsednica ASSMOŠ:

Dr. Tonica Bončina

Prisotni:

ga. Tonica Bončina – OŠ Draga Kobala
g. Bojan Fermišek – OŠ Angela Besednjaka
g. Borut Gostenčnik – OŠ Kamnica
g. Emil Urbancl – OŠ Rada Robiča
g. Igor Karnet – OŠ Rada Robiča
g. Karmen Kolmanič – OŠ Slave Klavora
ga. Lidja Haložan Zagernik – OŠ Toneta Čufarja
g. Matjaž Rajtmajer – OŠ Franca Lešnika Vuka, Slivnica
ga. Barbara Kolar Berglez – OŠ Fram
g. Karl Petelinšek – OŠ Poljčane

Sestanka se je udeležila še ga. ravnateljica OŠ Angel Besednjak.

Odsotni:
g. Miloš Petelin – OŠ Tabor I, g. Aleš Kumperščak – OŠ bratov Polančičev, g. Tomaž Kričej – OŠ Selnica ob Dravi, g. Boris Melanšek – OŠ Janka Padežnika, ga. Aleksandra Berberih Slana – OŠ Prežihovega Voranca, g. Smiljan Gozdnik – OŠ Leona Štuklja, g. Zoran Špolarič – OŠ Franceta Prešerna, g. Bevk Iztok – OŠ Martina Konšaka, g. Bojan Javornik – OŠ Bojana Ilicha,  g. Igor Marovič –  OŠ Maksa Durjave, ga. Mateja Muršak – OŠ Polskava, član (OŠ Franca Rozmana Staneta), ga. Jožica Princl – OŠ Majšperk, ga. Darja Gojkošek – OŠ Borci za severno mejo


Oddajte komentar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Komentirate prijavljeni s svojim WordPress.com računom. Odjava /  Spremeni )

Google photo

Komentirate prijavljeni s svojim Google računom. Odjava /  Spremeni )

Twitter picture

Komentirate prijavljeni s svojim Twitter računom. Odjava /  Spremeni )

Facebook photo

Komentirate prijavljeni s svojim Facebook računom. Odjava /  Spremeni )

Connecting to %s

ASSMOŠ

Naše poslanstvo je aktivno medsebojno povezovanje, organiziranje in informiranja udeležencev mariborskih osnovnih šol (otrok, učiteljev in staršev). Opozoriti in predlagati želimo spremembe za dvig kvalitete izvedbe vzgoje in izobraževanja v mariborskih osnovnih šolah.

Kontakt

e-naslov: info.assmos@gmail.com
%d bloggers like this: