Domov » Zapisniki » 2014/15 » Zapisnik 36. seje

Zapisnik 36. seje

ZAPISNIK
1. (36.) seje ASSMOŠ v šolskem letu 2014/15

Datum: 25.11. 2014, ob 18.00. uri,
na OŠ Draga Kobala, Tolstojeva ulica 3, Maribor

Prisotni:
1. dr. Tonica Bončina, predsednica – OŠ Draga Kobala, Maribor
2. Martina Belšak – OŠ Franca Lešnika-Vuka, Slivnica
3. Petra Lah Bencik – OŠ Leona Štuklja, Maribor
4. Ribanna Skerbiš – OŠ Dušana Flisa, Hoče
5. Alja Lipavic Oštir – OŠ Franca Rozmana – Staneta, Maribor
6. Bojana Bajec – OŠ Fram
7. Tomaž Seliškar – OŠ Rače
8. Nataša Bratuša Živadinović, OŠ Janka Padežnika

Opravičeno odsotni:
1. Matevž Ulrih – OŠ Bojana Ilicha, Maribor
2. Boštjan Koren – OŠ Duplek

Prisotnih je bilo 8 predstavnikov iz 8 osnovnih šol. Po 15 minutah sklepčnost ni bila zagotovljena. Zaradi nesklepčnosti ni bilo mogoče izvesti volitve predsednika, dveh podpredsednikov in tajnika. Predsednica je predlagala, da sejo prekinemo in določimo drug datum za nadaljevanje seje. Predviden termin za nadaljevanje sestanka ASSMOŠ je 27.1.2015 na OŠ Draga Kobala v Mariboru. V vmesnem času preverimo izvoljene člane po posameznih šolah.

NADALJEVANJE 1. (36.) seje ASSMOŠ v šolskem letu 2014/15

Datum: 27.1. 2015, ob 18.00. uri,
na OŠ Draga Kobala, Tolstojeva ulica 3, Maribor

Prisotni:
1. dr. Tonica Bončina, predsednica – OŠ Draga Kobala, Maribor
2. Martina Belšak – OŠ Franca Lešnika-Vuka, Slivnica
3. Petra Lah Bencik – OŠ Leona Štuklja, Maribor
4. Ribanna Skerbiš – OŠ Dušana Flisa, Hoče
5. dr. Alja Lipavic Oštir – OŠ Franca Rozmana – Staneta, Maribor
6. Bojana Bajec – OŠ Fram
7. Tomaž Seliškar – OŠ Rače
8. Helena Hošpel – OŠ Angela Besednjaka, Maribor
9. dr. Alenka Lipovec – OŠ borcev za severno mejo, Maribor
10. Mateja Biluš – OŠ Maksa Durjave, Maribor
11. Damijan Kolarič – OŠ Rada Robiča, Limbuš
12. dr. Mojca Poberžnik – OŠ Toneta Čufarja, Maribor
13. Dušan Flere – OŠ bratov Polančičev, Maribor
14. Boštjan Koren – OŠ Duplek
15. Zdenka Peršin – OŠ Slave Klavore, Maribor
16. Urša Žiger – OŠ Slave Klavore, Maribor

Opravičeno odsotni:
1. Barbara Lesničar – OŠ Franceta Prešerna, Maribor
2. Nataša Bratuša Živadinović – OŠ Janka Padežnika, Maribor
3. Tjaša Bečela – OŠ Janka Padežnika, Maribor
4. Alenka Strdin Košir – OŠ Bojana Ilicha, Maribor
5. Vanja Knehtl – OŠ Gustava Šiliha, Maribor

Najprej je vse navzoče pozdravila pomočnica ravnatelja OŠ Draga Kobala, Rafaela Voglar. V uvodu so se prisotni člani predstavili. Predsednica Aktiva svetov staršev mariborskih osnovnih šol, dr. Tonica Bončina (v nadaljevanju predsednica) je predstavila zgodovino in delovanje ASSMOŠ in ZASSS. Tomaž Seliškar je predstavil delo članov aktiva v delovnih skupinah ZASSS. Poudaril je potrebo po odzivnosti na aktualna vprašanja predsednice. Za delovanje aktiva so pomembna mnenja vseh članov in opis dogajanja na posamezni šoli. Pomembna je tudi čim večja udeležba predstavnikov staršev osnovnih šol, saj bo le tako mogoče doseči zastavljene cilje. Predsednica je na primerih iz preteklosti razložila pomembnost, da smo aktivni, saj bomo tako uspešno zastopali starše v naši regiji. Tomaž Seliškar doda, da ima ASSMOŠ tudi svojo spletno stran, prav tako ZASSS. Vsem članom ASSMOŠ bo poslal povezave do spletnih strani.

Predviden dnevni red:
1. Pregled dveh zapisnikov 34. (4). in 35. (5). seje ASSMOŠ in konstituiranje aktiva;
2. Poročilo predsednice ASSMOŠ;
3. Volitve:
– predsednika aktiva
– podpredsednika iz vrst mestnih šol
– podpredsednika iz vrst ostalih šol
– tajnika
4. Varčevalni ukrepi v šolstvu;
5. Priprava na letno skupščino ZASSS;
6. Razno.

Dnevni red je bil soglasno sprejet.

Ad 1. Pregled zapisnikov 34. in 35. seje ASSMOŠ
Predsednica je predstavila zapisnik 34 seje. Povedala je, da je zapisnik prejel tudi ravnatelj OŠ Martina Konšaka in predsednik kolegija mariborskih osnovnih šol, Damir Orehovec. Prisotni na zapisnik niso imeli pripomb.
Potrdimo tudi zapisnik 35. seje.

Ad 2. Poročilo predsednice ASSMOŠ
6. 10 2014 se je prvič v tem šolskem letu sestala Koordinacija ZASSS. Sestanek je bil namenjen predvsem obravnavi načrta dela za šolsko leto 2014/15.
13.10 2014 je ZASSS v sodelovanju z MIZŠ organizirala seminar o upravljanju in delovanju šolskih skladov.
15.11 2014 se je na OŠ Milojke Štrukelj v Novi Gorici v razširjeni zasedbi (po dva predstavnika aktiva) sestala Koordinacija ZASSS. Na delovnem srečanju je ovrednotila organizacijo dela v aktivih in Zvezi.
29.12.2014 so se predstavniki ZASSS srečali z ministrico za izobraževanje, znanost in šport, dr. Stanislavo Setnikar Cankar.
Predsednica predlaga, da v načrt dela aktiva za šol. leto 2014/2015 vključimo Seminar o upravljanju in delovanju šolskih skladov. Seminar bi vodila predsednik ZASSS-a, dr. Anton Meden in tajnik ZASSS-a, Janko Korošec. Na seminar bi povabili tudi predsednike šolskih skladov. Predsednica se bo dogovorila za termin seminarja.
Predsednica predlaga, da Petra Lah Bencik na naslednji seji predstavi zakonsko opredelitev obveznega in razširjenega programa v osnovni šoli, ter o nadstandardu in podajanju soglasja sveta staršev k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah.
Predsednica je napovedala sestanek predstavnikov ZASSS- z ravnatelji OŠ ki bo 6.2.2015. iz našega aktiva se bo sestanka udeležil Tomaž Seliškar.

Ad 3. Volitve
Soglasno potrjujemo, da ostaja predsednica ASSMOŠ dr. Tonica Bončina. Podpredsednica iz vrst mestnih šol je Petra Lah Bencik. Podpredsednik iz vrst primestnih šol je Tomaž Seliškar. Zapisnike bo pisala Petra Lah Bencik.

Ad 4. Varčevalni ukrepi v šolstvu
Ugotavljamo, da je bilo poročanje medijev o ukinitvi učne pomoči in varčevalnih ukrepih v šolstvu v nekaterih primerih zelo površno in zavajajoče.
Predsednica poudari, da se ne ukinja se učna pomoč in da se ne ukinja financiranje učne pomoči, ki jo izvajajo za to posebej zaposleni učitelji, defektologi in specialni pedagogi. Ukinja se samo financiranje učne pomoči, ki jo izvajajo učitelji med rednim delovnim časom in je kljub temu da je bila izvedena v rednem delovnem času bila plačana kot nadobveza. V aktivu ugotavljamo, da v doslej znanih primerih nikjer niso ukinili izvajanje učne pomoči. Na nekaterih šolah napovedujejo reorganizacijo.
Starši nasprotujemo zniževanju finančnih sredstev za osnovno in srednješolsko izobraževanje, posebno nasprotujemo zniževanju za področja, kjer bi prišlo do zniževanja kvalitete vzgojno-izobraževalnega procesa. Nasprotujemo ukrepom, ki bi pomenili dodatno finančno obremenitev staršev.

SKLEP: Po šolah spremljamo izvajanje učne pomoči in morebitne težave oz. kršitve pisno javimo predsednici ASSMOŠ.

Tomaž Seliškar predlaga, da začnemo zbirati podatke o plačilu obveznosti v osnovni šoli. Gre za primerjavo cen prehrane, podaljšanega bivanja, šol v naravi, itd.
SKLEP: Tomaž Seliškar pripravi kriterije za zbiranje podatkov in preglednico v katero bomo vpisali cene na posameznih osnovnih šolah.

Ad 5. Priprava na letno skupščino ZASSS
Letna skupščina ZASSS in posvetovanje na temo »Starši staršem« bo v soboto 21.3.2015 v Radovljici. Želimo, da se posvetovanja in skupščine udeleži čim več članov ASSMOŠ.

Ad 6. Razno
Razvila se je debata o učencih s posebnimi potrebami, odločbah o usmeritvi zaradi kakršnihkoli težav in o delu učiteljev z omenjenimi učenci.

Seja je bila končana ob 20.15 uri.

Zapisala:
Petra Lah Bencik

Predsednica Aktiva svetov staršev mariborskih osnovnih šol:
dr. Tonica Bončina


Oddajte komentar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Komentirate prijavljeni s svojim WordPress.com računom. Odjava /  Spremeni )

Google photo

Komentirate prijavljeni s svojim Google računom. Odjava /  Spremeni )

Twitter picture

Komentirate prijavljeni s svojim Twitter računom. Odjava /  Spremeni )

Facebook photo

Komentirate prijavljeni s svojim Facebook računom. Odjava /  Spremeni )

Connecting to %s

ASSMOŠ

Naše poslanstvo je aktivno medsebojno povezovanje, organiziranje in informiranja udeležencev mariborskih osnovnih šol (otrok, učiteljev in staršev). Opozoriti in predlagati želimo spremembe za dvig kvalitete izvedbe vzgoje in izobraževanja v mariborskih osnovnih šolah.

Kontakt

e-naslov: info.assmos@gmail.com
%d bloggers like this: