Domov » Zapisniki » 2015/16 » Zapisnik 40. seje

Zapisnik 40. seje

ZAPISNIK
2. (40.) seje ASSMOŠ v šolskem letu 2015/16

Datum: 17. 3. 2016, ob 17.30, na OŠ Bojana Ilicha, Mladinska ulica 13, Maribor

Predviden dnevni red:
1. Pozdrav ravnatelja in kratka predstavitev OŠ Bojana Ilicha;
2. Pregled zapisnika 39. (1). seje ASSMOŠ;
3. Priprava na skupščino ZASSS – 2. 4. 2016 na OŠ Sečovlje, Sečovlje 78, 6333 Sečovlje
4. Predstavitev predlogov sprememb NPZ-jev
5. Poročanje o predstavitvi študije o dodatni strokovni pomoči (Tomaž Seliškar)
6. Poročanje o obisku pri ministrici za izobraževanje, znanost in šport, Dr. Maji Makovec Brenčič, 17.12.2015
7. Aktualne teme: financiranje in organizacija šol v naravi, nasilje v šoli, tuji jeziki v OŠ in komercializacija OŠ v okviru e-Asistenta
8. Razno

Dnevni red je bil soglasno sprejet.
Dr. Tonica Bončina, predsednica Aktiva svetov staršev mariborskih osnovnih šol je pozdravila vse prisotne.

Ad 1. Pozdrav ravnatelja OŠ Bojana Ilicha, g. Štefana Murausa
G. Muraus je predstavil šolo in njeno delovanje. Stavba v kateri je OŠ Bojana Ilicha je bila zgrajena leta 1907. Šola je večkrat obnovljena, nazadnje je bila obnovljena telovadnica. Šola je v centru mesta, parkirišč ob šoli je samo 7. Trudijo se za čim boljšo infrastrukturo. Šolo obiskuje 486 otrok. Bolnišnična šola je enota OŠ Bojana Ilicha, ki deluje na Kliničnem oddelku za pediatrijo Univerzitetnega kliničnega centra Maribor. V bolnišnični šoli poučuje osem učiteljic in ena defektologinja.
V preteklem šolskem letu so organizirali 4 šole v naravi, intenzivne vaje 4 pevskih zborov, strokovne ekskurzije v London in Paris. OŠ dobro sodeluje tudi s srednjimi šolami v centru mesta.

Ad 2. Pregled zapisnika 39. Seje ASSMOŠ
Zapisnik je bil soglasno sprejet.

Ad 3. Priprava na skupščino ZASSS – 2. 4. 2016 na OŠ Sečovlje
Letna skupščina ZASSS in posvetovanje na temo »Udeležba staršev pri financiranju šolskega programa« bo v soboto 2. 4. 2016 v Sečovljah na OŠ Sečovlje. Želimo, da se posvetovanja in skupščine udeleži čim več članov ASSMOŠ. Udeležbo na skupščini in posvetovanju so potrdili Martina Belšak, Ribanna Skerbiš, Tomaž Seliškar in Petra Lah Bencik.

Ad 4. Predstavitev predlogov sprememb NPZ-jev
MIZŠ predstavilo 2 modela NPZ učiteljem. 1. model pomeni, da obstoječe stanje ostane nespremenjeno. 2. model predvideva, da se NPZ uvede tudi v 3. razredu OŠ in učenec pridobi eno oceno pri predmetu.

Ad 5. Poročanje o predstavitvi študije o dodatni strokovni pomoči
Predstavniki v ASSSMOŠ so se udeležili sestanka s strokovnjakinjo, ki pripravlja študijo o dodatni strokovni pomoči.
Poročal je, da imajo straši v vzhodnem delu Slovenije bolj pozitivne izkušnje o dodeljevanju in izvajanju dodatne strokovne pomoči, da pa je prostora za izboljšave še veliko.

Ad 6. Poročanje o obisku pri ministrici za izobraževanje, znanost in šport, Dr. Maji Makovec Brenčič, 17.12.2015
Malo pred Božičem se je Koordinacija predsednikov zbrala pri ministrici Maji Makovec Brenčič. Teme, ki smo jih obravnavali so bile: financiranje delovanja ZASSS-a in regionalnih aktivov, obvezna šola v naravi, delovni zvezki in druga učna gradiva ter problematika izvajanja poučevanja tujih jezikov.

Ad 7. Aktualne teme
Izpostavljene so bile naslednje teme: financiranje in organizacija šol v naravi, nasilje v šoli, izvajanje poučevanja tujih jezikov v OŠ in komercializacija OŠ v okviru e-Asistenta
Podan je bil predlog, da bi o poznavanju e-Asistenta in zadovoljstvu staršev izvedeli anketo.

Ad 8. Razno
Dogovorili smo se, da bo predstavitev »Problematika računalništva in digitalnih kompetenc v osnovni šoli«, ki jo bo vodil Radovan Krajnc, 21. 4. 2016 na OŠ Franca Lešnika Vuka v Slivnici pri Mariboru.
Naslednja seja ASSMOŠ bo konec maja 2016 na OŠ Gustava Šiliha v Mariboru.

Zapisala:
Petra Lah Bencik

Predsednica Aktiva svetov staršev mariborskih osnovnih šol:
dr. Tonica Bončina

Objavljeno: 13.12.2016, ob 7.57

ASSMOŠ

Naše poslanstvo je aktivno medsebojno povezovanje, organiziranje in informiranja udeležencev mariborskih osnovnih šol (otrok, učiteljev in staršev). Opozoriti in predlagati želimo spremembe za dvig kvalitete izvedbe vzgoje in izobraževanja v mariborskih osnovnih šolah.

Kontakt

e-naslov: info.assmos@gmail.com
%d bloggers like this: