Domov » Zapisniki » 2013/14 » Zapisnik 33. seje

Zapisnik 33. seje

ZAPISNIK
3. (33.) seje ASSMOŠ v šolskem letu 2013/14

Datum: 05.03.2014, ob 17.00. uri
na OŠ Rada Robiča, Limbuška cesta 62, Limbuš

Prisotni:
1. dr. Tonica Bončina, predsednica – OŠ Draga Kobala, Maribor
2. Anton Lah, podpredsednik – OŠ Fram, Fram
3. Boris Melanšek, podpredsednik – OŠ Janka Padežnika, Maribor
4. Igor Karnet – OŠ Rada Robiča, Limbuš
5. Martina Belšak – OŠ Franca Lešnika-Vuka, Slivnica
6. Petra Lah Bencik – OŠ Leona Štuklja, Maribor
7. Mojca Čuk, OŠ Majšperk, Majšperk.
8. Barbara Lesničar – OŠ Franceta Prešerna, Maribor
9. Nataša B. Živadinović – OŠ Janka Padežnika, Maribor
10. Tomaž Seliškar – OŠ Rače, Rače
11. Matevž Urlih – OŠ Bojana Ilicha, Maribor.

Vabljena:
1. Rado Wutej, ravnatelj OŠ Rada Robiča Limbuš
2. doc. dr. Karmen Pižorn.

Prisotnih je bilo 11 predstavnikov ali namestnikov. Sklepčnost je bila zagotovljena.

Dnevni red:
1. Pozdrav ravnatelja OŠ Rada Robiča
2. Predavanje doc. dr. Karmen Pižorn: “Pomen zgodnjega učenja tujih jezikov”
3. Diskusija o poučevanju tujih jezikov v osnovni šoli
4. Pregled zapisnika 33. (3). seje ASSMOŠ
5. Priprava na skupščino ZASSS
6. Razno

Dr. Tonica Bončina, predsednica Aktiva svetov staršev mariborskih osnovnih šol je pozdravila vse prisotne.

Ad 1. Pozdrav predstavnika OŠ Rada Robiča – g. Rado Wutej (ravnatelj)
Rado Wutej, ravnatelj OŠ Rada Robiča Limbuš, je opisal šolo, okolje v katerem šola deluje in samo dogajanje na šoli, na kateri je že 38 let.
Na šoli je trenutno 371 otrok, od tega jih je samo 49 iz Limbuša, ostali so iz okoliša in tudi 50 otrok iz Maribora. Zelo dobro stanje šole in tudi opremo šole omogočajo prihodki, ki jih šola dobi iz telovadnice, šolskega sklada (10.000-18.000€ letno), donacij in drugih virov. Ravnatelj je ponosen na sodelovanje nekdanjih učencev šole, ki dandanes imajo svoje otroke v šoli. Številni učitelji so bili učenci te šole.

Ad 2. Predavanje doc. dr. Karmen Pižorn: “Pomen zgodnjega učenja tujih jezikov”
Doc. dr. Karmen Pižorn je izvedla zanimivo predstavitev pogledov na zgodno učenje tujega jezika. Nekaj izvlečkov: Zgodno učenje omogoča daljše obdobje v katerem se otrok lahko uči tujega jezika. Mlajši otroci so sposobni zaznati in ponoviti katerokoli zvok oz. besedo. Starejši otroci (10+ let) že razmišljajo in se zaradi tega večkrat ne želijo izpostavljati, kar upočasni njihovo učenje. Otrok, ki zgodaj dobro osvoji dva jezika, kasneje porabi zelo malo energije za preklapljanje med govorjenjem v različnih jezikih. Majhen otrok se uči intuitivno, kar pomeni, da se uči po sklopih besed, ne po posameznih besedah kot večji otroci in odrasli. Če gre učenje otroku slabše, naj ima več vnosa – večkrat posluša, poje zraven, branje knjig, ipd. Ne ga v tem primeru obremenjevati s slovnico. Učitelj naj pri pouku govori v tujem jeziku, da bodo otroci deležni čim večjega vnosa. 1. in 2. razred je namenjen govoru, poslušanju, igranju, ne pa pisanju tujega jezika.

Ad 3. Diskusija o poučevanju tujih jezikov v osnovni šoli
Razgovor je potekal v več smereh. Zanimalo nas je, kako naj ravnamo starši pri uvajanju tujih jezikov v prvo triado. Glede na novi pravilnik, bomo sveti starši dajali soglasje in imeli enega starša v projektni skupini.
Nekaj strokovnih informacij je tudi na internetni strani British councila, kjer so kvizi in druge zanimive stvari (npr. http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/).
V številnih evropskih državah se znižuje starost otrok, pri katerem se začnejo učiti tuj jezik.
Nekatera priporočila so zapisana v nacionalnem učnem načrtu.
Vsebinsko integrirano učenje omogoča, da otrokom ne postane dolgočasno.
Nekaj vaj in informacij je tudi na strani http://skupnost.sio.si

Nekaj priporočil staršem:
V primeru, da ima šola ustrezno usposobljen kader s certifikatom za zgodnje poučevanje tujih jezikov je smiselno se vključiti že prvo leto postopnega uvajanja. V obdobju postopnega uvajanja bo Zavod za šolstvo spremljal izvajanje in hitreje ugotovil pomanjkljivosti na posamezni šoli.

Sklep 1:
Dr. Pižornova bo predsednici ASSMOŠ poslala vsebine, ki bodo osnova za kreiranje kratkih pojasnil glede uvedbe obveznega poučevanja tujega jezika v prvi triadi.
Predstavniki s posameznih šol bomo o vsebini in današnji diskusiji poročali na svetih staršev.

Ad 4. Pregled zapisnika 32. (2.) seje ASSMOŠ
Dr. Bončina, predsednica ASSMOŠ, je predstavila dogajanje in sklepe 32. (2.) seje v šol letu 2013/2014 ASSMOŠ.

Na zapisnik sta bili dve pripombi glede sklepčnosti in glede dopisa za vrtce s strani Tomaža Seliškarja. Zapisnik se ustrezno dopolni.

Sklep 2:
Zapisnik 32. (2.) seje v šolskem letu 2013/2014 ASSMOŠ je soglasno potrjen.

Ad 5. Priprava na skupščino ZASSS
Člani smo bili pozvani, da se skupščine ZASSS udeležimo v čim večjem številu.

Ad 6. Razno

Sklep 3:
Na naslednji seji bo Tomaž Sliškar pokazal kako kreirati račun, se prijaviti v Google skupino in uporabljati razpoložljive funkcionalnosti.

Naslednja seja ASSMOŠ bo v drugi polovici aprila ali maja 2014.

Seja je bila končana ob 21.25 uri.

Zapisal: Igor Karnet
Predsednica Aktiva svetov staršev mariborskih osnovnih šol:
dr. Tonica Bončina
objavljeno: 4.6.2014, ob 15:57


Oddajte komentar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Komentirate prijavljeni s svojim WordPress.com računom. Odjava /  Spremeni )

Google photo

Komentirate prijavljeni s svojim Google računom. Odjava /  Spremeni )

Twitter picture

Komentirate prijavljeni s svojim Twitter računom. Odjava /  Spremeni )

Facebook photo

Komentirate prijavljeni s svojim Facebook računom. Odjava /  Spremeni )

Connecting to %s

ASSMOŠ

Naše poslanstvo je aktivno medsebojno povezovanje, organiziranje in informiranja udeležencev mariborskih osnovnih šol (otrok, učiteljev in staršev). Opozoriti in predlagati želimo spremembe za dvig kvalitete izvedbe vzgoje in izobraževanja v mariborskih osnovnih šolah.

Kontakt

e-naslov: info.assmos@gmail.com
%d bloggers like this: