Domov » Zapisniki » 2013/14 » Zapisnik 35. seje

Zapisnik 35. seje

ZAPISNIK
4. (35.) seje ASSMOŠ v šolskem letu 2013/14

Datum: 4.6.2014, z začetkom ob 18.00. uri na OŠ Leona Štuklja, Klinetova ulica 18, 2000 Maribor

Prisotni:
1. dr. Tonica Bončina, predsednica – OŠ Draga Kobala, Maribor
2. Boris Melanšek, podpredsednik – OŠ Janka Padežnika, Maribor
3. Anton Lah, podpredsednik – OŠ Fram, Fram
4. Tomaž Seliškar – OŠ Rače, Rače
5. Igor Karnet – OŠ Rada Robiča, Limbuš
6. Nataša Štelcer – OŠ Rada Robiča, Limbuš
7. Petra Lah Bencik – OŠ Leona Štuklja, Maribor
8. Anton Kropec – OŠ Majšperk, Majšperk
9. Matevž Urlih – OŠ Bojana Ilicha, Maribor
10. Alenka Strdin Košir – OŠ Bojana Ilicha, Maribor
11. Ribanna Skerbiš, OŠ Dušana Flisa Hoče

Vabljen:
1. Darko Madžarac, ravnatelj OŠ Leona Štuklja.

Prisotnih je bilo 11 predstavnikov ali namestnikov z devetih OŠ. Sklepčnost je bila zagotovljena.

Dnevni red:
1. Pozdrav ravnatelja OŠ Leona Štuklja;
2. Pregled zapisnika 33. (3.) in 34. (4.) seje ASSMOŠ;
3. Pregled aktivnosti ASSMOŠ in nadaljnje aktivnosti;
4. Učna gradiva v šoli;
5. Razno.

Dr. Tonica Bončina, predsednica Aktiva svetov staršev mariborskih osnovnih šol je pozdravila vse prisotne.

Ad 1. Pozdrav ravnatelja OŠ Leona Štuklja
Darko Madžarac, ravnatelj OŠ Leona Štuklja je opisal najmlajšo šolo v Mariboru (zgrajena 1983). Kmalu je postala največja šola v Mariboru in okolici s preko 1.000 učencev. Trenutno je v šoli 208 učencev, kar jo dandanes uvršča med manjšo šolo. Ob tem se število učiteljev ni bistveno zmanjšalo, zato več učiteljev nima polnega delovnega časa. Uvršča se med UNECO-ve šole.
Šola je prepoznavna po projektu »Gledališče«, ki ga izvajajo že 17 let.
Šola se je prijavila za zgodnje poučevanje tujega jezika, vendar ni bila izbrana.

Ad 2. Pregled zapisnika 33. (3.) in 34. (4.) seje ASSMOŠ

Dr. Bončina, predsednica ASSMOŠ, je predstavila dogajanje in sklepe 33. (3.) in 34. (4.) seje v šolskem letu 2013/2014 ASSMOŠ.

Na zapisnik ni bilo pripomb.

Sklep 1:
Zapisnik 33. (3.) seje v šolskem letu 2013/2014 ASSMOŠ je soglasno potrjen.

Sklep 2:
Zapisnik 34. (4.) seje v šolskem letu 2013/2014 ASSMOŠ je soglasno potrjen.

Ad 3. Pregled aktivnosti ASSMOŠ in nadaljnje aktivnosti

Izmenjali smo si vtise o sestanku z ravnatelji 7.5.2014. Ugotavljali smo, da je bila tema Vzgoja v šoli preobširna in da naše sporočilo ni bilo ustrezno razumljeno. Kljub temu ugotavljamo, da je bil sestanek uspešen in da moramo s srečanji z ravnatelji nadaljevati.

Določili smo dve temi, katerima bi v naslednjem šolskem letu namenil pozornost:
• Učna gradiva
• Uporaba e-gradiv, računalnikov in drugih elektronskih naprav v šoli in pri pouku.

Ad 4. Učna gradiva v šoli
Prisotni člani so predstavljali različna mnenja in izkušnje glede delovnih zvezkov in gradiva, tudi v elektronski obliki. Podana je bila pobuda, da bi izvedli delavnico na kateri razdelali pomanjkljivosti glede učbenikov in delovnih zvezkov. Za pripravo na delavnico bi tako vsak član pripravil pregled pomanjkljivosti za to temo.

Sklep 3:
Vsak član ASSMOŠ napiše argumente kaj ga moti a) pri učbenikih, b) pri delovnih zvezkih. Člani se na svoji šoli posvetujejo s starši. Sledila bo delavnica in predstavitev strokovnjaka.

Ad 5. Razno
Delo v ASSMOŠ končuje podpredsednik iz vrst mestnih šol. Potrebno je poiskati kandidata za novega podpredsednika. Jeseni poteče mandat predsednici ASSMOŠ.

Sklep 4:
Član ASSMOŠ naj razmislijo in na prvi seji v šolskem letu 2014/2016 predlagajo kandidata za podpredsednika ASSMOŠ iz vrst mestnih šol.

Naslednja seja ASSMOŠ bo konec oktobra ali v začetku novembra 2014.

Seja je bila končana ob 20.15 uri.

Zapisal: Igor Karnet
Predsednica Aktiva svetov staršev mariborskih osnovnih šol:
dr. Tonica Bončina
objavljeno: 14.3.2014, ob 9:33


Oddajte komentar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Komentirate prijavljeni s svojim WordPress.com računom. Odjava /  Spremeni )

Google photo

Komentirate prijavljeni s svojim Google računom. Odjava /  Spremeni )

Twitter picture

Komentirate prijavljeni s svojim Twitter računom. Odjava /  Spremeni )

Facebook photo

Komentirate prijavljeni s svojim Facebook računom. Odjava /  Spremeni )

Connecting to %s

ASSMOŠ

Naše poslanstvo je aktivno medsebojno povezovanje, organiziranje in informiranja udeležencev mariborskih osnovnih šol (otrok, učiteljev in staršev). Opozoriti in predlagati želimo spremembe za dvig kvalitete izvedbe vzgoje in izobraževanja v mariborskih osnovnih šolah.

Kontakt

e-naslov: info.assmos@gmail.com
%d bloggers like this: