Domov » Zapisniki » 2013/14 » Zapisnik 34. seje

Zapisnik 34. seje

ZAPISNIK
4.(34). seje ASSMOŠ v šolskem letu 2013/14

Datum: 7.5.2014, ob 17.30 na OŠ Martina Konšaka, Prekmurska 67, Maribor.

Prisotni: člani ASSMOŠ, ravnatelji in strokovni delavci osnovnih šol, predstojnica OE Maribor Zavoda za šolstvo

Dnevni red:
1. Pozdrav predsednice ASSMOŠ in ravnatelja OŠ Maritna Konšaka g. Damira Orehovca;
2. Vzgoja v šoli in vzgojni načrt
3. Razno.

Ad 1: Pozdrav predsednice ASSMOŠ in ravnatelja OŠ Maritna Konšaka g. Damira Orehovca
Ravnatelj OŠ Martina Konšaka, g. Damir Orehovec uvodoma pozdravi vse prisotne in jim izreče dobrodošlico.

Nato vse prisotne pozdravi predsednica ASSMOŠ, ga. Tonica Bončina (v nadaljevanju predsednica) in izrazi zadovoljstvo nad številom gostov (ravnateljev OŠ), ki so se odzvali vabilu. Namen srečanja je vzpostaviti tesnejšo komunikacijo med predstavniki staršev in ravnatelji in kot prvo temo izpostavi vzgojni načrt (v nadaljevanju VN).

Ad 2: Vzgoja v šoli in vzgojni načrt
Začetno srečanje bo hkrati namenjeno spoznavanju in iskanju najprimernejšega načina sodelovanja. Besedo preda g. Tomažu Seliškarju, ki v nadaljevanju predstavi zakonske vidike vzgojnega načrta. Ga. Janja Šetor na kratko predstavi izhodišča za pogovor o skupnih strategijah vzgojnega delovanja doma in v šoli. Izhodišča so nastala na podlagi pregleda nekaterih analiz in študij o medsebojnem sodelovanju šol in staršev. Predsednica prosi ravnatelje, naj povejo tudi svoje mnenje.

Ravnateljica OŠ Janka Padežnika, ga. Sonja Filipič predlaga, da uvodoma svoj pogled na VN poda tudi predstojnica OE Maribor Zavoda RS za šolstvo, ga. Vera Bevc.

Predstojnica OE Zavoda RS za šolstvo, ga. Vera Bevc pozdravi odločitev za skupno srečanje, kar bo po njenem mnenju pripomoglo k boljšemu pedagoškemu delu. V nadaljevanju poda:

Izhodiščni namen VN je bil pripraviti zapis kot vodilo za vzgojno delo, ki bi ga šole oblikovale skupaj s starši. Dokument se naj ne bi letno na novo pisal, ampak se bi po potrebi dograjeval. VN je neločljivo povezan s sodobnimi procesi učenja, kar vključuje tudi vrednote. Pri tem si kakovostnega procesa brez sodelovanja učencev ne moremo predstavljati, zato je zelo pomembno medsebojno spoštovanje učenca do učitelja, kakor tudi učitelja do učenca.

Ključno vprašanje je, ali pedagoški proces v tem smislu živi, v nasprotnem primeru je VN odvečno administriranje. V učnih načrtih se tako pojavlja samostojno delo kot tudi spoštovanje drugih.

Primer spoštovanja učitelja do učenca je, da slednjemu zastavi naloge, ki so primerne njegovim sposobnostim ter da ga vzpodbuja pri komunikaciji s sošolci. Učenec mora biti po koncu pouka utrujen od lastnega razmišljanja in ne od poslušanja učiteljev. Učitelj mora učenca naučiti znati vrednotiti znanje in ne ob spraševanju samo priklicati naučene informacije.

Želi, da bi pri pisanju izvedenskih mnenj in tudi sicer imeli učitelji več poguma argumentirano stati za svojim strokovnim delom oz. prevzeti mnenje staršev, v kolikor jih njihovi argumenti prepričajo. Pri tem pove, da v kolikor starši niso zadovoljni in povprašujejo na zavod za šolstvo, ta ne more podati odgovora staršem brez vključitve šole.

Predstavi, da se v osnovnih šolah precej dela na dvigu kakovosti učenja in se v prihodnosti pričakuje dvig ravni znanja.

Na vprašanje g. Antona Laha, ki že nekaj let zaznava pritoževanje fakultet, da vsako leto prihajajo generacije s slabšim znanjem ter ali smo v preteklih dveh desetletjih padli v neko recesijo znanja ali se zdaj kazalci obračajo na bolje, je odgovorila, da vertikala ne funkcionira, da se znanja ne prepozna, da pa se že pojavljajo nekatere fakultete, ki jih začenja zanimati, kaj se učenci v osnovnih in srednjih šolah učijo.

Poudari tudi, da močno pogreša doslednost.

Ravnatelj OŠ Rada Robiča, Limbuš, g. Rado Wutej: doslednost zahteva sledenje učitelja učencem. Učitelji so zbegani, saj so se učenci v 20-ih letih zelo spremenili. Vidi tudi problem komunikacije med starši in učitelji.

Član aktiva, g. Anton Lah: navede, da vidi enega od problemov v tem, da otroci ne spoštujejo učiteljev, ker se učijo od staršev, ki dostikrat prav tako ne izkažejo spoštovanja do učiteljev?, česar ne moremo trditi za čas 30 in več let nazaj, s čemer se ravnatelji strinjajo. Ravnatelje povpraša, kako lahko spoštljivi in razumni starši pomagamo učiteljem, da bomo prišli na nivo spoštovanja iz preteklosti. Vprašanje ravnateljem ostane odprto.

Predstojnica OE Zavoda RS za šolstvo, ga. Vera Bevc: Gre za dvosmeren interaktiven proces. Velikokrat problem predstavlja komunikacija. Dobri rezultati se pojavljajo takrat, ko vsi sodelujemo: tako učenci, dijaki, starši in učitelji ter ko je izkazana iskrena pripravljenost vseh udeležencev.

Član aktiva, g. Tomaž Seliškar: priprava VN in spremljanje izvajanja VN je priložnost za komunikacijo med vsemi deležniki – učitelji, starši, vodstvom, učenci.

Šolska psihologinja OŠ Martina Konšaka, ga. Nina Babič:
● šola se z vsemi starši težko usklajuje;
● najhuje je, ko se kaj zatakne, da v drugem iščemo krivce.
Ravnatelj OŠ Franca Lešnika – Vuka, Slivnica pri Mariboru, g. Anton Obreht: VN je priložnost za sodelovanje med starši in učitelji. Meni, da je mesto za nadgrajevanje VN v razrednih sredinah.

Članica Aktiva, ga. Janja Šetor: Kaj nam je skupno? Zdi se, da je narejeno dobro izhodišče za pot, kako zbližati pogovore.

Ravnatelj OŠ Draga Kobala, g. Aleksander Jeršič je navedel, da imajo pri njih dobre izkušnje s starši. Morda dajemo preveč pozornosti problemom. Moti ga, da je vzgojni ukrep postal pravni akt. Meni, da smo skupaj dobro seme za bodoče sodelovanje.

Ravnatelj OŠ Martina Konšaka, g. Damir Orehovec pri njih opaža, da imajo največ težav v 1. triadi, zlasti 1. in 2. razred. V 1. razredu so zato naložili staršem in otrokom, da skupaj tedensko pripravijo peresnico. Opaža, da starši otrok ne navajajo na samostojnost in recimo otrokom nosijo torbice.

Ravnateljica OŠ Janka Padežnika, ga. Sonja Filipič: Podali smo precej pogledov. Vsak dan v šoli je zelo pester. Predlaga, da danes zastavimo način dela tako, da bodo pogovori med starši in ravnatelji usmerjeni. Izjemnega pomena je sprotno informiranje.

Predlog teme za naslednje srečanje je samostojnost otrok. V šoli se srečujejo s prvo generacijo razvajenih otrok in razvajenih staršev. Dobro bi bilo, da se pogovarjamo o tej temi.

Ad 3: Razno
Predstojnica OE Zavoda RS za šolstvo, ga. Vera Bevc: današnje srečanje se ji zdi izjemna zamisel in občutek ima, da se odkrito pogovarjamo. Zelo pomembna se ji zdi izjava, da jih je strah povedati, kaj se dogaja, ker se bojijo, da bi to lahko vplivalo na njihove otroke. Če ne bomo razrešili problema strahu, ne bo kvalitetnih sprememb. Tudi če bo učitelje strah staršev, bo komunikacija slaba. Potrebno je najti rešitev, kako odpraviti strah pri starših in učiteljih?
Če se učitelj spozabi in zaradi pogumnih staršev, ki so se izpostavili, šikanira učenca, je zrel za disciplinsko komisijo.
Poskušajmo prvo pri drugih poiskati dobre strani, saj če tega ne vidimo, je vprašanje, ali smo dober starš/učitelj. Za naslednje srečanje predlaga obravnavo vprašanja strahu.

Predsednica ASSMOŠ, ga. Tonica Bončina se zahvali za koristno srečanje in za konec prosi ravnatelje, da ob letnem konstituiranju svetov staršev spodbudijo člane, da imenujejo predstavnike v aktiv.

Seja je bila končana ob 20.30 uri.

Zapisal: Anton Lah
Predsednica Aktiva svetov staršev mariborskih osnovnih šol:
dr. Tonica Bončina
objavljeno: 14.3.2014, ob 9:40

Priloga 1: Prisotni na sejiZap.št.NAZIVPREDSTAVNIK STARŠEVRAVNATELJ

1.

Osnovna šola Majšperk, Majšperk 32b, 2322 Majšperk

 

Danica Lorber

2.

Osnovna šola Martina Konšaka Maribor, Prekmurska ulica 67

Iztok Bevk

Damir Orehovec, Nina Babič (svetovalna delavka)

3.

Osnovna šola Franceta Prešerna Maribor, Žolgarjeva ulica 2

Barbara Lesničar

 

4.

Osnovna šola Bojana Ilicha Maribor, Mladinska ulica 13

Matevž Ulrih

Štefan Muraus

5.

Osnovna šola Angela Besednjaka Maribor, Celjska ulica 11

 

Vesna Kumer

6.

 Osnovna šola Janka Padežnika Maribor, Iztokova ulica 6

Boris Melanšek

Sonja Filipič

7.

Osnovna šola Maksa Durjave Maribor, Ruška cesta 15

 

Jolanda Friš Lozej

8.

 Osnovna šola Draga Kobala Maribor, Tolstojeva ulica 3

dr. Tonica Bončina, Janja Šetor

 Aleksander Jeršič

9.

Osnovna šola Duplek, Korenska cesta 31, 2241 Spodnji Duplek

Boštjan Koren

Dano Novak

10.  

Osnovna šola Dušana Flisa Hoče, Šolska ulica 10, 2311 Hoče

Ribanna Skerbiš


11. 

Osnovna šola Franca Lešnika – Vuka Slivnica pri Mariboru, Mariborska
cesta 4, 2312 Orehova vas

Martina Belšak

Anton Obreht

12. 

Osnovna šola Fram, Fram 56, 2313 Fram

Anton Lah

Ema Maver

13. 

Osnovna šola Rače, Grajski trg 1, 2327 Rače

Tomaž Seliškar

 

14. 

Osnovna šola Leona Štuklja Maribor, Klinetova ulica 18

Petra Lah Bencik


15. 

Osnovna šola Rada Robiča Limbuš, Limbuška cesta 62, 2341 Limbuš

 

Rado Wutej

16. 

Osnovna šola Ludvika Pliberška, Maribor

 

Lidija Todorovič

17. 

Zavod RS za šolstvo, OE Maribor

 

Vera Bevc, direktorica

Priloga 2: Predstavitev Vzgojno delovanje šole in vzgojni načrt.


Oddajte komentar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Komentirate prijavljeni s svojim WordPress.com računom. Odjava /  Spremeni )

Google photo

Komentirate prijavljeni s svojim Google računom. Odjava /  Spremeni )

Twitter picture

Komentirate prijavljeni s svojim Twitter računom. Odjava /  Spremeni )

Facebook photo

Komentirate prijavljeni s svojim Facebook računom. Odjava /  Spremeni )

Connecting to %s

ASSMOŠ

Naše poslanstvo je aktivno medsebojno povezovanje, organiziranje in informiranja udeležencev mariborskih osnovnih šol (otrok, učiteljev in staršev). Opozoriti in predlagati želimo spremembe za dvig kvalitete izvedbe vzgoje in izobraževanja v mariborskih osnovnih šolah.

Kontakt

e-naslov: info.assmos@gmail.com
%d bloggers like this: